610 lat pierwszej lokacji. Akt lokacyjny biskupa Jana Kropidło a przywilej monarszy

15 maja 1414 r. biskup włocławski Jan Kropidło wydał akt lokacyjny, który określał, że w obrębie wsi Łodzia, przy drodze z Łęczycy do Krakowa, ma zostać założone miasto nad rzeką zwaną wtedy Ostrogą i od niej przyjąć nazwę. Wyjaśniamy, że chodzi tutaj o pierwszą lokację Łodzi (nazywanej wtedy Ostrogą), tyle że był to przywilej nadany przez właściciela miasta.

Odpisy aktów lokacyjnych Łodzi zawiera kopiarz biskupa Drzewickiego z 1517 r.
Odpisy aktów lokacyjnych Łodzi zawiera kopiarz biskupa Drzewickiego z 1517 r.
3 zdjęcia
Odpisy aktów lokacyjnych Łodzi zawiera kopiarz biskupa Drzewickiego z 1517 r.
Odpisy aktów lokacyjnych Łodzi zawiera kopiarz biskupa Drzewickiego z 1517 r.
ZOBACZ
ZDJĘCIA (3)

Sześćsetlecie nadania praw miejskich Łodzi, które świętowaliśmy w 2023 r., odnosi się bowiem do przywileju monarszego, który na prośbę kolejnego biskupa włocławskiego Jana Pelli nadany został przez króla Władysława Jagiełłę 29 lipca 1423 r. w Przedborzu nad Pilicą.

Warto jednak przywołać datę 15 maja 1414 r., który wyznacza ważny moment w dziejach Łodzi i jest świętem naszego miasta. Kapituła włocławska, pragnąc – jak zapisano w dokumencie sprzed 610 lat – doprowadzić do świetności dobra biskupie i troszcząc się o ogólny rozwój tych ziem, zakłada miasto Ostroga i lokuje je na prawie magdeburskim. 

Dokument ustanawia 16 lat wolnizny dla nowo tworzonego miasta, a także korzystanie przez mieszczan ze wszystkich pożytków z wód i lasów. Ciekawostką jest fakt, że do XX w. nie wiedziano o lokowaniu miasta w 1423 r. Dopiero w 1931 r. ukazało się w języku polskim streszczenie przywileju wydanego przez Władysława Jagiełłę, a w 1957 r. pełny tekst po łacinie dokumentu lokacyjnego z 1414 r., który został odkryty w Bibliotece im. Ossolińskich we Wrocławiu przez prof. Ryszarda Rosina z UŁ.

ZOBACZ TAKŻE