Ale zmiana! Na Starym Rynku stanęły wiaty handlowe, trwa układanie nawierzchni [ZDJĘCIA]

Koniec przebudowy Starego Rynku zbliża się wielkimi krokami - ten miejski plac ma być gotowy jeszcze w 2023 roku. Jak przebiegają prace? Co jeszcze zostało do zrobienia? Zaglądamy na plac budowy!

Stary Rynek - remont, zadaszone wiaty
Na Starym Rynku stanęły już zadaszone miejsca do handlu
8 zdjęć
Stary Rynek - remont, zadaszone wiaty
Stary Rynek - remont, zadaszone wiaty
Stary Rynek - remont, zadaszone wiaty
Stary Rynek - remont, zadaszone wiaty
Stary Rynek - remont, zadaszone wiaty
ZOBACZ
ZDJĘCIA (8)

Na Starym Rynku widać już wyraźnie efekty prowadzonego remontu. 1/4 całej powierzchni placu wyłożono kostką, a na reszcie gotowa jest już podbudowa i układanie nowej nawierzchni zaraz się rozpocznie. Po modernizacji na rynku stanie 14 wiat handlowych przykrytych membraną - zamontowano już wszystkie słupy pod planowane zadaszenie. Gotowe są także przyłącza obu fontann. W najbliższym czasie ekipy zakończą stawianie murków żelbetowych okalających zieleńce oraz rozpoczną montaż elementów małej architektury.

Jaki będzie Stary Rynek?

Na Starym Rynku wymieniona zostanie cała nawierzchnia, znikną niewygodne stopnie. Po wschodniej i zachodniej stronie powstaną zadaszone miejsca do handlu. Najważniejsza będzie jednak zieleń. Od strony ul. Nowomiejskiej dosadzone zostaną drzewa – jesiony pensylwańskie i klony. Będzie tu można odpocząć na jednej z kilkunastu ławek albo na drewnianych siedziskach tuż pod drzewami. Pojawią się także dwie podświetlane fontanny, a symbolizujący nadanie praw miejskich Łodzi obelisk zostanie przesunięty i zyska nową formę, aby pasował do wyremontowanego placu. 

Nowy Stary Rynek zobaczymy pod koniec 2023 r. 


Projekt pn. "Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi - obszar o powierzchni 32,5 ha ograniczony ulicami Zachodnią, Podrzeczną, Stary Rynek, Wolborską, Franciszkańską, Północną, Wschodnią, Rewolucji 1905 r., Próchnika wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic" realizowany w ramach umowy o dofinansowanie nr UDA-RPLD.06.03.03-10-0001/17-00 zawartej w dniu 29 sierpnia 2017 roku.

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

ZOBACZ TAKŻE