Bulwary Północne blisko finału. Wiemy, kiedy otwarcie pierwszej nitki! [SZCZEGÓŁY]

Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem i warunki atmosferyczne nie staną na przeszkodzie w weekend, 25-26 listopada, wykonawca odda do użytku w całości gotową (łącznie z warstwą ścieralną asfaltu) południową nitkę ul. Ogrodowej i ul. Północnej - od ul. Zachodniej do skrzyżowania z ulicami Kilińskiego i Franciszkańską.

Bulwary Północne blisko finału
Bulwary Północne blisko finału

Gdy nastąpi oddanie do użytku południowej nitki, ruch zostanie przełożony właśnie na nią, a prace wykończeniowe będą prowadzone na nitce północnej, na której zostanie wylana warstwa ścieralna nowej nawierzchni. Przed otwarciem wykonawca położy warstwę ścieralną na wlocie ul. Wschodniej w ul. Północną, który zostanie na ten czas zamknięty.

Na Bulwarach kończy się w tej chwili budowa torowiska, spawane są ostatnie fragmenty szyn. Trwa również zawieszanie sieci trakcyjnej i ostatnie montaże krawężników oraz opasek. Do wykonania zostaną jeszcze głównie prace brukarskie.


Projekt pn. "Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi - obszar o powierzchni 32,5 ha ograniczony ulicami Zachodnią, Podrzeczną, Stary Rynek, Wolborską, Franciszkańską, Północną, Wschodnią, Rewolucji 1905 r., Próchnika wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic" realizowany w ramach umowy o dofinansowanie nr UDA-RPLD.06.03.03-10-0001/17-00 zawartej w dniu 29 sierpnia 2017 roku.

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

ZOBACZ TAKŻE