Bulwary Północne. Kładą nowe tory tramwajowe przy parku Staromiejskim [ZDJĘCIA]

Trwają prace na 700-metrowym odcinku ul. Północnej i Ogrodowej (od Zachodniej do Franciszkańskiej/Kilińskiego). Drogowców zobaczymy przy układaniu podkładu pod torowiska oraz ustawianiu krawężników i obrzeży.

9 zdjęć
ZOBACZ
ZDJĘCIA (9)

Ulice będą miały nowe nawierzchnie, chodniki i drogi rowerowe. Pojawią się kawiarnie, kioski gastronomiczne i dużo zieleni. Na skrzyżowaniu ul. Północnej z ul. Nowomiejską powstanie nowy skręt w relacji wschód-południe, który umożliwi tramwajom jadącym przez pl. Wolności zawracanie. Finał inwestycji zaplanowany jest na IV kw 2023 r.

Bulwary Północne – odżyje najstarsza dzielnica Łodzi

Spacerując alejkami parku Staromiejskiego często nie zdajemy sobie sprawy z tego, że kiedyś były tu ulice i najstarsza, najgęściej zaludniona dzielnica Łodzi. Budynki Starego Miasta rozebrano podczas niemieckiej okupacji, a park założono dopiero po zakończeniu wojny. Odkryty ceglany kanał rzeki Łódki jest materialnym dowodem na to, że współczesną ulicę Północną przecinała kiedyś rzeka.


Projekt pn. "Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi - obszar o powierzchni 32,5 ha ograniczony ulicami Zachodnią, Podrzeczną, Stary Rynek, Wolborską, Franciszkańską, Północną, Wschodnią, Rewolucji 1905 r., Próchnika wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic" realizowany w ramach umowy o dofinansowanie nr UDA-RPLD.06.03.03-10-0001/17-00 zawartej w dniu 29 sierpnia 2017 roku.

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

ZOBACZ TAKŻE