Dodatek osłonowy. Komu przysługuje i gdzie należy złożyć wniosek?

Od wtorku (4 stycznia) można składać wnioski o dodatek osłonowy w Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi. Jego celem jest zrekompensowanie wzrostu kosztów energii elektrycznej, cen gazu i żywności.

fot. Envato Elements
Dodatek osłonowy będzie rekompensował podwyżki cen prądu, gazu i żywności

Jest to pomoc jednorazowa dla osób o najniższych dochodach przysługująca za ten rok.

Kto może z niego skorzystać?

Wszystkie osoby, których przeciętny miesięczny dochód w przeliczeniu na członka gospodarstwa domowego nie przekracza kwoty w gospodarstwie:

 • jednoosobowym – 2100 zł
 • wieloosobowym – 1500 zł na osobę

Jak obliczyć dochód?

To nasze przychody z całego roku, od których należy odjąć podatek dochodowy i składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne. Nie wlicza się do niego alimentów płaconych na rzecz innych osób.

Ustala się go na podstawie wpływów osiągniętych w:

 • 2020 r. – w przypadku wniosku złożonego do dnia 31.07.2022 r.
 • 2021 r. – w przypadku wniosku złożonego w okresie od dnia 01.08.2022 r. do dnia 31.10.2022 r.

Jeśli przekroczy on kryterium dochodowe, dodatek osłonowy będzie przyznany w wysokości różnicy między kwotą dodatku a kwotą o jaką kryterium zostało przekroczone (nie niższej niż 20 zł).

Ile wynosi dodatek osłonowy?

 • 400 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego
 • 600 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób
 • 850 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób
 • 1150 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób

Dodatek może być jeszcze wyższy, jeśli mieszkamy w lokalu, który nie jest podłączony do sieci centralnego ogrzewania, czyli musimy palić w kotle na paliwo stałe, kominkiem, kozą, piecem kaflowym, czy kuchnią węglową. Wtedy możemy liczyć na:

 • 500 zł rocznie dla gospodarstwa domowego jednoosobowego
 • 750 zł rocznie dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób
 • 1062,50 zł rocznie dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób
 • 1437,50 zł rocznie dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób

Wnioski o wypłatę należy złożyć do 31.10.2022 r. Dokumenty złożone po tej dacie nie będą rozpatrzone.

Gdzie należy złożyć wnioski?

– W Punkcie Obsługi Świadczeniobiorców, ul. Urzędnicza 45 (pok. 16, pok. 17, pok. 29) w godz. pracy urzędu: pon, śr, czw, pt w godz. 8:00-16:00; wt w godz. 9:00-17:00 oraz:

 • od 13.01.2022 r. przy ul. Drewnowskiej 5 
 • od 14.01.2022r. w ŁCKM przy ul. Piotrkowskiej 110 
 • od 17.01.2022 r. przy al. Politechniki 32 

– Elektronicznie za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP: <link https://epuap.gov.pl/>epuap.gov.pl</link> przesyłając ww. wniosek na adres skrytki: /CSSwL/SkrytkaEPS

– Umieścić go w urnie na dokumenty w Punkcie Obsługi Świadczeniobiorców (w godz. pracy urzędu)

– Listownie na adres: Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi, ul. Urzędnicza 45, 91-304 Łódź

ZOBACZ TAKŻE