Dotacje i stypendia kulturalne w Łodzi. Ruszyły nabory w dwóch konkursach

Trwa nabór wniosków do konkursu „Łódź pełna kultury” i tegorocznych stypendiów artystycznych Miasta Łodzi. Organizacje pozarządowe mogą ubiegać się o dotacje do 260 000 zł, a artyści indywidualni o stypendium artystyczne w wysokości 15 tys. zł.

kultura lodz konkurs
Ruszyły nabory do konkursów w kulturze
6 zdjęć
kultura lodz konkurs
kultura lodz konkurs
kultura lodz konkurs
kultura lodz konkurs
kultura lodz konkurs
ZOBACZ
ZDJĘCIA (6)

Konkurs „Łódź pełna kultury”

Dzięki temu konkursowi organizacje pozarządowe mogą ubiegać się o dotacje, które sfinansują wydarzenia kulturalne adresowane do łodzian. Wysokość środków przeznaczonych na realizacje wszystkich dofinansowanych w 2023 roku projektów to 2 328 000 zł. Jednakże kwota wnioskowanej dotacji dla pojedynczej oferty nie może przekroczyć w tym roku 130 000 zł na działania o zasięgu lokalnym i 260 000 zł na działania o zasięgu ponadlokalnym.

O dotacje mogą ubiegać się organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Zadania zgłaszane w konkursie mogą być realizowane w różnych formach – m.in. jako festiwale, przeglądy twórczości, cykle warsztatowe, pojedyncze wydarzenia kulturalne - koncerty, wystawy, przedstawienia, performance, happeningi itd. Mogą również uwzględniać istotne dla tożsamości miasta jubileusze i rocznice, w tym przypadającą w 2023 r. 600. rocznicę nadania Łodzi praw miejskich.

Wnioski dotacyjne należy składać elektronicznie do 18 stycznia 2023 r. do godz. 15.00.
Ze szczegółami konkursu można zapoznać się na stronie: uml.lodz.pl/kultura/wsparcie-kultury/konkursy/

4 stycznia o godz. 15:00 odbędzie się otwarte spotkanie informacyjne online, dostępne dla wszystkich zainteresowanych osób.

Link: zoom.us/j/92492573307?pwd=YjNoQWhQWHhiN1dmUjFnUGwxTTJBZz09

Identyfikator spotkania: 924 9257 3307

Kod dostępu: 722972

Stypendia artystyczne Miasta Łodzi 2023

Trwa także nabór wniosków o przyznanie w 2023 roku stypendiów artystycznych Miasta Łodzi. Stypendia mogą być przyznane osobom realizującym przedsięwzięcia z zakresu twórczości artystycznej, upowszechniania kultury i opieki nad zabytkami. W 2022 r. dwunastu łódzkich artystów otrzymało stypendia Miasta Łodzi o łącznej wartości 180 tys. zł., które pozwoliły na przygotowanie projektów z zakresu sztuk wizualnych, muzyki, mody, teatru i tańca. 

Aplikować należy z wykorzystaniem formularza wniosków, za pomocą Elektronicznej Skrzynki Podawczej Urzędu Miasta Łodzi w terminie do dnia 25 stycznia 2023 roku, do godz. 23.59.

ZOBACZ TAKŻE