EKUZ - koniecznie wyrób zanim pojedziesz na wakacje! Gdzie i jak ją zdobyć?

Jeśli na wakacje pojedziemy bez aktualnej EKUZ, czyli Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego w razie choroby czy nieszczęśliwego wypadku świadczeniodawca możemy słono zapłacić za opiekę medyczną. Sprawdź, jak i gdzie wyrobić EKUZ w Łodzi.

fot. Envato Elementsw
Przed wyjazdem na wakacje warto wyrobić EKUZ

Liczba osób, które zgłaszają się po EKUZ rośnie z każdym dniem. W Łodzi to już niemal 200 osób każdego dnia. Wydanie Europejskiej Kar­ty Ubezpieczenia Zdrowotnego jest całkowicie bezpłatne. Przed wakacjami warto wcześniej załatwić kartę EKUZ, jeśli dotychczasowa straciła ważność może nas to uchronić przed wysokimi rachunkami za ewentualną pomoc medyczną za granicą.

Co to jest EKUZ?

Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego jest unijnym dokumentem, który potwierdza prawo do świadczeń medycznych. EKUZ jest honorowana w państwach członkowskich Unii Europejskiej oraz EFTA (Islandii, Liechtensteinie, Norwegii i Szwajcarii)*. W razie nagłej choroby lub wypadku EKUZ uprawnia do skorzystania z pomocy lekarza lub leczenia szpitalu za granicą. Z kartą można skorzystać z pomocy medycznej na identycznych prawach, które obowiązują osoby ubezpieczone w państwie, w którym spędzamy wakacje.

Ważne Info: Zakres finansowanych w ramach EKUZ rodzajów pomocy lekarskiej może różnić się w poszczególnych państwach.

Dzięki karcie EKUZ masz prawo do leczenia:

  • niezbędnego i nieplanowanego,
  • w ramach publicznego systemu opieki zdrowotnej danego państwa,
  • na takich samych zasadach, jak obywatele danego państwa.

Jeśli w danym państwie pacjent pokrywa część kosztów za wizytę u lekarza, to także dla Ciebie będzie ona częściowo odpłatna. Przykładowo: jeśli trafimy do szpitala w Portugalii zapłacimy ok. 25 euro za noc (kwota może się różnić w zależności od szpitala, leczenie w stanach nagłych ok. 15-20 euro); we Włoszech za wizytę u lekarza pierwszego kontaktu – zapłacimy do 36,15 euro za wizytę; jeśli trafimy do SOR w Czechach zapłacimy 90 koron.

Kto może wyrobić EKUZ i jak to zrobić?

EKUZ przysługuje każdej osobie, która jest ubezpieczona w Polsce. Mogą otrzymać ją też niektóre osoby nieubezpieczone, które mają prawo do leczenia na podstawie szczególnych uprawnień (np. dzieci do 18 lat, które nie mogą być zgłoszone do ubezpieczenia przez rodzica lub dziadka).

Gdzie złożyć wniosek o EKUZ?

Wniosek o wydanie EKUZ możesz złożyć:

  • osobiście w oddziale ŁOW NFZ w Łodzi przy ul. Targowej 35 lub delegaturze NFZ w Sieradzu, Skierniewicach i Piotrkowie Trybunalskim;
  • przez elektroniczną skrzynkę podawczą ePUAP;
  • przez Internetowe Konto Pacjenta;
  • pocztą tradycyjną – na adres oddziału lub delegatury NFZ
  • pocztą elektroniczną, jednak wyłącznie w przypadku pracowniczych wniosków o EKUZ.

Jeśli złożysz wniosek w placówce NFZ, Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego otrzymasz od ręki.

Masz pytania? Skontaktuj się z infolinią Narodowego Funduszu Zdrowia: 800 190 590. Infolinia działa przez całą dobę, 7 dni w tygodniu. Połączenie jest bezpłatne.

 

ZOBACZ TAKŻE