Jak nauczyć się tolerancji? Na styczniowych warsztatach prowadzonych przez HaKoach

Ponad 200 godzin warsztatów, spotkań, wykładów, zarówno w grupach, jak i indywidualnych. Do tego piknik, książka dobrych praktyk i działania promocyjne. To wszystko w ramach projektu „Włącz się”, który ma podnieść poziom wiedzy wśród mieszkańców Łodzi na temat grup mniejszościowych. Cały projekt prowadzi organizacja HaKoach.

fot. Envato Elements
Projekt prowadzi organizacja HaKoach
2 zdjęcia
fot. Envato Elements
ZOBACZ
ZDJĘCIA (2)

Rozpoczęły się przygotowania do projektu, a pierwsze spotkania i warsztaty dla mieszkańców zaplanowane są na styczeń. Warsztaty przeznaczone będą dla różnych grup mniejszościowych. Ich przedstawiciele mają się nauczyć, w jaki sposób mówić o sobie, informować o różnicach i swoich potrzebach. Spotkania będą organizowane także dla służb mundurowych i przedstawicieli różnych urzędów.

– Dzięki tym spotkaniom chcemy podnieść wiedzę na temat poszczególnych grup mniejszościowych, a także nauczyć przedstawicieli tychże grup mówić o sobie. Niewiedza powoduje strach, lęki i obawy, a to w prosty sposób prowadzi do dyskryminacji i nietolerancji – przyznaje Eliza Gaust ze Stowarzyszenia HaKoach.

Oprócz spotkań efektem pracy będzie także książka dobrych praktyk i kontaktów oraz mapa organizacji mniejszościowych. 

– Mapa, jak i książka będą dostępne bezpłatnie dla wszystkich zainteresowanych. Dzięki temu mam nadzieję, że bez trudu każdy mieszkaniec dotrze do właściwej organizacji i będzie mógł liczyć na wsparcie – dodaje Eliza Gaust. 

Koszt całego projektu to prawie 65 tys. euro. Grant zdobyła HaKoach – organizacja non profit. Organizacja na co dzień zajmuje się poszerzaniem wiedzy wśród mieszkańców na temat mniejszości narodowych, etnicznych i religijnych, ze szczególnym naciskiem na przeciwdziałanie antysemityzmowi i dyskryminacji. Projekt zakończy się 30 września 2023 r.

ZOBACZ TAKŻE