Jego dziedzictwem jest OFF Piotrkowska. Kim był Franciszek Ramisch?

16 marca 1932 r. zmarł w Łodzi Franciszek Ramisch – przedsiębiorca, działacz gospodarczy, filantrop, właściciel fabryki przy ul. Piotrkowskiej 138/140 (obecnie kompleks OFF Piotrkowska).

Franciszek Ramisch był właścicielem fabryki przy ul. Piotrkowskiej 138/140 (obecnie kompleks OFF Piotrkowska)
Franciszek Ramisch był właścicielem fabryki przy ul. Piotrkowskiej 138/140 (obecnie kompleks OFF Piotrkowska)
4 zdjęcia
Franciszek Ramisch był właścicielem fabryki przy ul. Piotrkowskiej 138/140 (obecnie kompleks OFF Piotrkowska)
Franciszek Ramisch był właścicielem fabryki przy ul. Piotrkowskiej 138/140 (obecnie kompleks OFF Piotrkowska)
Franciszek Ramisch był właścicielem fabryki przy ul. Piotrkowskiej 138/140 (obecnie kompleks OFF Piotrkowska)
ZOBACZ
ZDJĘCIA (4)

Ramisch rodził się 13 października 1856 r. w Łodzi, był synem Jana Ramischa – właściciela tkalni. Ukończył gimnazjum w Łodzi i Wyższą Szkołę Handlową w Czeskiej Lipie. Po powrocie do swojego rodzinnego miasta pracował w firmie komisowej, a następnie na stanowisku prokurenta w łódzkiej filii Domu Bankowego A. Goldfedera. W 1879 r. założył mały zakład włókienniczy, w którym zatrudniał ośmiu robotników, a 10 lat później  przekształcił go Fabrykę Wyrobów Bawełnianych „Fr. Ramisch”. W 1905 r. zatrudniał 450 pracowników. Wartość rocznej produkcji jego fabryki wynosiła 545 tys. rubli. Do 1911 r. posiadał przędzalnię, tkalnię, magazyny i budynki mieszkalne oraz maszyny, w tym o sile 600 KM. W 1914 r. zatrudniał 587 robotników, a w okresie międzywojennym – od 600 do 850 osób, najwięcej w 1928 r. – ok. 1000 pracowników. W 1924 r. przekształcił przedsiębiorstwo w spółkę akcyjną Fabryka Wyrobów Bawełnianych „Franciszek Ramisch”. Fabrykant należał do wielu organizacji gospodarczych i finansowych, działał aktywnie na niwie kultury i oświaty niemieckiej. Był także filantropem i współzałożycielem Towarzystwa Doraźnej Pomocy Lekarskiej, które w 1899 r. utworzyło Pogotowie Ratunkowe w Łodzi. Był także członkiem Łódzkiego Chrześcijańskiego Towarzystwa Dobroczynności i wspierał łódzkie szpitale. Został pochowany w katolickiej części Starego Cmentarza. Po wojnie w jego fabryce mieściły się Łódzka Przędzalnia Przemysłu Bawełnianego, a później ZPB im. gen. Waltera.

ZOBACZ TAKŻE