Kamienice przy Bulwarach Północnych pięknieją. Tak rewitalizacja zmienia Łódź! [ZDJĘCIA]

Przy ulicy Północnej dwie kamienice zmieniają się w perełki. Sprawdzamy, jak rewitalizacja zmienia miejskie budynki.

Kamienice przy Bulwarach Północnych pięknieją. Tak rewitalizacja zmienia Łódź!
Kamienice przy Bulwarach Północnych pięknieją. Tak rewitalizacja zmienia Łódź!
12 zdjęć
Kamienice przy Bulwarach Północnych pięknieją. Tak rewitalizacja zmienia Łódź!
Kamienice przy Bulwarach Północnych pięknieją. Tak rewitalizacja zmienia Łódź!
Kamienice przy Bulwarach Północnych pięknieją. Tak rewitalizacja zmienia Łódź!
Kamienice przy Bulwarach Północnych pięknieją. Tak rewitalizacja zmienia Łódź!
Kamienice przy Bulwarach Północnych pięknieją. Tak rewitalizacja zmienia Łódź!
ZOBACZ
ZDJĘCIA (12)

Budynki przy ul. Północnej 7 i 23 zostaną całkowicie odnowione oraz podłączone do centralnego ogrzewania. Wewnętrzny układ budynków uległ przebudowie, dzięki czemu poprawi się komfort i bezpieczeństwo ich mieszkańców. Do dyspozycji będą również dwa duże i zielone podwórka

Jak zmienią się kamienice?

Wszystkie mieszkania będą posiadać kuchnię lub aneks kuchenny oraz łazienkę. W budynku pod numerem 7 po remoncie zostanie oddanych 38 mieszkań komunalnych – w tym 10 dla osób z niepełnosprawnościami oraz dwa lokale usługowe przeznaczone na wynajem. Przy ul. Północnej 23, poza 22 mieszkaniami oraz dwoma lokalami na handel lub usługi, powstaną także placówka opiekuńczo-wychowawcza, świetlica środowiskowa oraz dom samopomocy.

Jak przebiegają prace budowlane?

Północna 7

W ostatnich tygodniach mogliśmy zobaczyć robotników przy wykonywaniu nadproży oraz przy stawianiu ścian działowych. Kładzione były również przewody kominowe oraz montowane instalacje wodno-kanalizacyjne. Budynek wzbogacił się o nową kanalizacją burzową. W najbliższych tygodniach wykonawca planuje kontynuować tynkowanie klatek schodowych oraz instalację przewodów elektrycznych i teletechnicznych.

Północna 23

W budynku głównym obecnie są wykonywane instalacje sanitarne. Ponadto trwają prace przy dociepleniu budynku od strony podwórka oraz remont elewacji frontowej. Kilka dni temu zakończono renowację okien z klatki schodowej, na ukończeniu jest również renowacja schodów. We wnętrzach kamienicy prowadzony jest montaż sufitów podwieszanych i malowanie ścian drugą warstwą farb.

Finał inwestycji w kamienicach to IV kw. 2023.


Projekt pn. "Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi - obszar o powierzchni 32,5 ha ograniczony ulicami Zachodnią, Podrzeczną, Stary Rynek, Wolborską, Franciszkańską, Północną, Wschodnią, Rewolucji 1905 r., Próchnika wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic" realizowany w ramach umowy o dofinansowanie nr UDA-RPLD.06.03.03-10-0001/17-00 zawartej w dniu 29 sierpnia 2017 roku.

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

ZOBACZ TAKŻE