Kartka z kalendarza. 599 lat temu Łódź otrzymała prawa miejskie

29 lipca 1423 r. Łódź otrzymała prawa miejskie. Przypomnijmy, że wcześniej 15 maja 1414 r. na bazie wsi Łodzia lokowane zostało przez właściciela dóbr, czyli biskupa włocławskiego Jana Kropidłę, miasto zwane Ostrogą.

Nadanie praw miejskich Łodzi - obraz Jana Norberta Dubrowina

Dla uzyskania pełni uprawnień miejskich potrzebny był jeszcze przywilej monarszy. Na prośbę kolejnego biskupa włocławskiego, Jana Pelli, wydał go w Przedborzu Władysław Jagiełło „ipso die Sancte Marthe”, czyli w dniu św. Marty 29 lipca 1423 r. Przywilej ten zawiera postanowienia dotyczące przekształcenia Łodzi w miasto, spraw ustrojowo-sądowych oraz uprawnień targowych. 

Król Władysław Jagiełło oświadczył zatem, iż miasto Łódź (już nie Ostroga, która to nazwa nie utrzymała się) ma pod względem prawnym wzorować się na Łęczycy i przeniósł je z prawa polskiego na niemieckie, tzn. magdeburskie. W ten sposób uwolnił wójta i wszystkich mieszkańców od jurysdykcji urzędników ziemskich. Odtąd łodzianie we wszystkich sprawach mieli odpowiadać jedynie przed wójtem, wójt zaś przed biskupem, a gdyby ten zaniedbywał się w czynieniu sprawiedliwości, to przed samym królem lub jego sądem generalnym. Aby przydać ważności dokumentowi, opatrzony był on przywieszoną pieczęcią królewską, a także biskupią. Dla rozwoju miasta królewski akt wyznaczył targ w Łodzi w każdą środę, zaś jarmarki dwa razy w roku – nazajutrz po Bożym Ciele i po święcie Wniebowzięcia NMP.

Odtąd wójt skupiał w swym ręku niemal całe orzecznictwo o winie i karze – mógł upominać w błahych sprawach, w poważniejszych udzielać nagany, a także zakuć w dyby lub postawić pod pręgierz, natomiast za zbrodnie karać przez łamanie kołem, a nawet ścięcie (tzw. kara gardła).

ZOBACZ TAKŻE