Kongres Krajoznawstwa Polskiego w Łodzi. Co w programie? [PROGRAM]

Już 15 września pod hasłem „Krajoznawstwo wobec tradycji i wyzwań współczesności“ w Łodzi rozpocznie się dwudniowy Kongres Krajoznawstwa Polskiego.

Kongres Krajoznawstwa Polskiego w Łodzi
Kongres Krajoznawstwa Polskiego w Łodzi

Kongres to wydarzenie, na którym nauka spotyka się z praktyką. To także okazja do wyróżnienia wybitnych społeczników budujących od lat Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze oraz czas na wspomnienie ludzi turystyki i krajoznawstwa, którzy odeszli już na ostatni szlak. Cechą charakterystyczną tych spotkań jest splatanie idei krajoznawczych z aktualnymi i przewidywanymi problemami stojącymi przed polskim społeczeństwem, kształtowanie postaw patriotycznych, dążenie do wychowywania młodych pokoleń w duchu nieprzemijających wartości. 

Koło Przewodników im. R. Rembielińskiego przy Łódzkim Oddziale PTTK przygotowało wycieczki dla wszystkich uczestników VII Kongresu Krajoznawstwa Polskiego zainteresowanych Łodzią i jej magicznymi okolicami. Programy wycieczek przedkongresowych pod hasłem: „Łódź – wielokulturowy krajobraz miasta przemysłowego” odbędą się w czterech wariantach tematycznych: „Łódzkie judaica”, „Śladami kultury niemieckiej po Łodzi”, „Z Kanonem Krajoznawczym przez Łódź” i „Łódź rewitalizuje, Łódź rozkwita”. Dla zainteresowanych poznaniem okolic Łodzi przygotowano również wycieczki: „Co nowego u Księżaków, czyli najnowsze krajoznawcze klejnoty Ziemi Łowickiej’ i „Z wizytą u Diabła Boruty i w łęczyckim grodzie”. Dla członków honorowych Towarzystwa Centrum Fotografii Krajoznawczej PTTK w Łodzi przygotowało dodatkowo wycieczkę autokarową pn. „Koleją wąskotorową do Arboretum w Rogowie”. 

15 września VII Kongres Krajoznawstwa Polskiego będzie transmitowany online na stronie kongres2023.pttk.pl. Po zakończeniu wydarzenia będzie dostępne na YouTubie PTTK. Więcej informacji na stronie kongres2023.pttk.pl.

Program

15.09.2023 – piątek

10.00–10.30 – rozpoczęcie Kongresu

10.30–11.00 – Jerzy Kapłon, 150 lat PTT i 100 lat „Wierchów” 

11.00–11.30 – Bogdan Włodarczyk, Jolanta Adamczyk, Andrzej Stasiak, Krajoznawstwo 2.0. Potrzeba czy konieczność?

11.30–12.00 – Mieczysław Rokosz, Krajoznawstwo na drodze do niepodległości Polski

12.20–12.50 – Włodzimierz Łęcki, Krajoznawstwo – Patriotyzm – Regionalizm

12.50–13.20 – Sławomir Nicieja, Traktem i bezdrożami Wołynia, Podola i Pokucia

13.20–13.50 – Maciej Ostrowski, W poszukiwaniu sacrum na krajoznawczych szlakach

15.30–16.00 – Renata Seweryn, Krajoznawstwo w pokoleniu Z (cyfrowych nomadów) 

16.00–16.30 – Zygmunt Kruczek, Tradycyjne i współczesne pojęcie krajoznawstwa 

16.30–17.00 – Krzysztof Florys, Rola krajoznawczych gier terenowych w odkrywaniu  dziedzictwa lokalnego na przykładzie Questów – Wypraw Odkrywców

17.20–17.50 – Joanna Ziarkowska, Działalność krajoznawców w ochronie dóbr kultury

17.50–18.20 – Joanna Angiel, Teresa Sadoń-Osowiecka, O nieustającej potrzebie obecności krajoznawstwa w szkolnej edukacji 

18.20–18.50 – Szymon Bijak, Popularyzacja krajoznawstwa przez Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze

19.30 – koncert zespołu Czerwony Tulipan z Olsztyna, po nim uroczysta kolacja

16.09.2023 – sobota

09.00–09.30 – Jacek Potocki, Tożsamość regionalna i narracja historyczna na terenach o przerwanej ciągłości kulturowej 

09.30–10.00 – Marek Staffa, Justyna Jaworek-Jakubska, Rozwój urbanistyczny osad herrnhutów na Dolnym Śląsku

10.00–10.30 – Jan Salm, Zamki i ich ruiny w krajobrazie. Refleksje o ochronie widoków 

10.30–11.00 – Dominik Ziarkowski, Obiekty zabytkowe w krajobrazie 

11.30–12.00 – Andrzej Rembalski, Zbigniew Wójcik, Krajoznawstwo na ziemiach polskich na przełomie XVIII i XIX wieku

12.00–12.30 – Tomasz Duda, Szlaki tematyczne Pomorza Zachodniego – nowe spojrzenie na dziedzictwo regionu

12.30–13.30 – Panel dyskusyjny Współczesne zadania krajoznawstwa Wstęp i prowadzenie Janusz Zdebski

13.30–14.00 – Podsumowanie i zakończenie VII Kongresu Krajoznawstwa Polskiego

ZOBACZ TAKŻE