Legionów do rewitalizacji. Prace startują jeszcze w tym roku!

Ulica Legionów przestanie być wreszcie planem zdjęciowym dla filmów wojennych, obiektem kpin i powodem do nerwów w drodze do pracy. Powstanie ciche torowisko, nowe chodniki i jezdnia oraz przybędzie dużo zieleni.

Ulica Legionów w 2018 r. i wizualizacja ulicy po rewitalizacji
3 zdjęcia
ZOBACZ
ZDJĘCIA (3)

 – Torowisko zostanie wymienione na cichsze, chodniki będą szersze, a ruch spowolniony. Nawierzchnia jezdni zostanie wyłożona kostką kamienną. Przybędzie zieleni na betonowym dzisiaj kawałku miasta. Wykonawca posadzi drzewa, krzewy i byliny. Nasadzenia zostaną wyposażone w automatyczne nawadnianie. Nie zabraknie ławek, koszy i nowego oświetlenia – zapowiada Agnieszka Kowalewska-Wójcik, dyrektor Zarządu Inwestycji Miejskich.

Przebudowa ul. Legionów obejmuje trzy odcinki – od pl. Wolności do ul. Zachodniej (wraz ze skrzyżowaniem), od ul. Zachodniej do ul. Gdańskiej oraz od ul. Gdańskiej (wraz z zachodnią częścią skrzyżowania) do ul. Żeligowskiego. Dodatkowo w zakres inwestycji wchodzi także ul. Cmentarna od ul. Legionów do ul. Ogrodowej.

Jak zmieni się ul. Legionów?

Po przebudowie ul. Legionów będzie miała jezdnię dwukierunkową z torowiskiem tramwajowym. Jezdnia będzie zawężana w miejscu przystanków tramwajowych, a same perony będą wyniesione na 20 cm ponad poziom jezdni (by ułatwić wsiadanie i wysiadanie z tramwaju). Torowisko powstanie w technologii ograniczającej hałas i drgania. Nawierzchnia wykonana zostanie z kostki kamiennej łupanej. Szerokie chodniki będą okalały trawniki i zieleńce, pojawią się też miejsca do parkowania. Po obu stronach ulicy zostaną zasadzone drzewa i niskie krzewy liściaste.

Zmodernizowana zostanie infrastruktura podziemna. Przebudowane będą wodociągi,  kanalizacja, sieć gazowa, elektroenergetyczna,  sieci telekomunikacyjne, oświetlenie na słupach i elewacjach, podświetlenie budynku Legionów 37a oraz zieleni. Powstanie kanał technologiczny dla światłowodów, pojawią się punkty monitoringu. Wszystkie instalacje będą poprowadzone tak, by nie kolidować z odnowionymi ulicami.

Inwestycja obejmuje również przebudowę ul. Cmentarnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą, sieciową, trakcją tramwajową oraz zagospodarowaniem przestrzeni.

Jezdnia ulicy Cmentarnej będzie miała 7 m szerokości i wykonana zostanie z kostki kamiennej. Ruch na niej nadal będzie dwukierunkowy. Torowisko pobiegnie w śladzie istniejących torów łącząc je z torowiskiem w ul. Legionów. I tu będą nowe przystanki – bezpieczne i wygodne – perony będą na wysokości pozwalającej na łatwe wsiadanie i wysiadanie bez wchodzenia na jezdnię.

Plac miejski przy ul. Cmentarnej

Przy ulicy Cmentarnej w obszarze skrzyżowania z ul. Legionów zaprojektowano plac miejski przeznaczony dla pieszych. Będzie miał obniżone krawężniki, a także nową nawierzchnię. Usunięte zostaną murki oporowe i pojawi się mała architektura. Na skwerku pojawi się nowe przejście dla pieszych, zlokalizowane za przystankiem na ul. Cmentarnej.

Finał inwestycji planowany jest w 2023.

Ciekawostka: ulica Legionów w Łodzi, choć nie jest długa bo liczy zaledwie 2,3 km to posiada wyjątkowy klimat. Nic w tym dziwnego, wraz z ul. Piotrkowską zaliczana jest do najstarszych ulic w mieście.nJej zasięg i nazwy zmieniały się wielokrotnie na przestrzeni lat. Pierwotnie nazwa ulicy Średniej obejmowała również współczesny odcinek ulicy Legionów od pl. Wolności do ulicy Zachodniej. Następnie wymieniana była jako Konstantynowska (najwcześniej w 1863 roku), która w 1915 roku „wchłonęła” ul. Średnią od pl. Wolności i była przebijana w kierunku zachodnim.
1915 - Konstantiner Strasse (w 1918 powrócono do nazwy Konstantynowska),
1928 - 11 Listopada,
okres II wojny światowej - General-Litzmann-Strasse,
od 1946 - Bohaterów Stalingradu następnie Obrońców Stalingradu,
1994 - Legionów (nazwa obowiązująca do dziś).


Projekt pn. "Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi - obszar o powierzchni 32,5 ha ograniczony ulicami Zachodnią, Podrzeczną, Stary Rynek, Wolborską, Franciszkańską, Północną, Wschodnią, Rewolucji 1905 r., Próchnika wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic" realizowany w ramach umowy o dofinansowanie nr UDA-RPLD.06.03.03-10-0001/17-00 zawartej w dniu 29 sierpnia 2017 roku.

Projekt pn. "Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi - obszar o powierzchni 14 ha ograniczony ulicami Ogrodową. Gdańską, Legionów, Cmentarną wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic" realizowany w ramach umowy o dofinansowanie nr UDA-RPLD.06.03.03-10-0002/17-00 zawartej w dniu 27 października 2017 roku.

Projekt pn. "Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi - obszar o powierzchni 7,5 ha ograniczony ulicami Ogrodową, Zachodnią Legionów, Gdańską wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic" realizowany w ramach umowy o dofinansowanie nr UDA-RPLD.06.03.03-10-0003/17-00 zawartej w dniu 29 sierpnia 2017 roku.

Projekty współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

ZOBACZ TAKŻE