Legionów zmienia się na naszych oczach! Remonty kamienic i ulicy wrą [ZDJĘCIA]

Trwa wielka przebudowa ul. Legionów. Jak postępują prace, w których kamienicach kończą się remonty i jak będzie wyglądać ulica po zakończonej inwestycji?

Legionów zmienia się na naszych oczach! Remonty ulicy i kamienic wrą
Legionów zmienia się na naszych oczach! Remonty kamienic i ulicy wrą
10 zdjęć
Legionów zmienia się na naszych oczach! Remonty ulicy i kamienic wrą
Legionów zmienia się na naszych oczach! Remonty ulicy i kamienic wrą
Legionów zmienia się na naszych oczach! Remonty ulicy i kamienic wrą
Legionów zmienia się na naszych oczach! Remonty ulicy i kamienic wrą
Legionów zmienia się na naszych oczach! Remonty ulicy i kamienic wrą
ZOBACZ
ZDJĘCIA (10)

Ekipy remontowe zajmują się przede wszystkim nowym torowiskiem. Układane są podbudowa, płyty torowe i oczywiście same szyny, przy których przeprowadzane są niezbędne roboty regulacyjne. Na skrzyżowaniu ul. Legionów i ul. Zachodniej, które będzie dużym węzłem komunikacyjnym, trwa zabudowa rozjazdów. Zakładana jest też sieć trakcyjna, trwają prace przy odwodnieniu, kanalizacji i sieci gazowej, jak również roboty teletechniczne. Ponadto kontynuowana jest przebudowa sygnalizacji świetlnej i oświetlenia.

Jaka będzie nowa ulica Legionów?

Nowa ul. Legionów z pewnością będzie bardziej cicha i zielona. Wymienione zostanie torowisko tramwajowe, jezdnia otrzyma nową nawierzchnię, a chodniki będą poszerzone. Ulicę o uspokojonym ruchu wzbogacą drzewa, krzewy i inne rośliny utrzymywane przez automatyczny system nawadniania. Pojawią się nowe meble miejskie: kosze, ławki,  oświetlenie i miejsca do parkowania – 50 miejsc postojowych równoległych po obu stronach jezdni. Ulica Legionów w nowej odsłonie została zaprojektowana jako jezdnia dwukierunkowa z torowiskiem tramwajowym. Jezdnia będzie zwężona w miejscu projektowanych przystanków, a same perony zostaną wyniesione na 20 cm ponad poziom jezdni, by ułatwić wsiadanie i wysiadanie z tramwaju.

Dwie perełki z Legionów na finiszu prac 

Na ul. Legionów dobiegają końca także dwie ważne modernizacje kamienic. W budynkach pod numerami 37A i 44 trwają odbiory inwestycji, usuwanie usterek oraz prace porządkowe. Jako pierwsza oddana do użytkowania zostanie kamienica przy ul. Legionów 37A. W budynku będzie 27 mieszkań komunalnych, lokal usługowy, lokal gastronomiczny, sześć biur i cztery pracownie artystyczne. W wyremontowanej kamienicy przy ul. Legionów 44 znalazły się 22 mieszkania komunalne, w tym dwa przystosowane dla osób z niepełnosprawnościami, pięć lokali handlowo-usługowych, dom dla małoletnich matek z dziećmi oraz świetlica środowiskowa. Kamienice przy ul. Legionów wzbogaciły się również o zielone i przyjazne podwórka. 

Finał inwestycji na ul. Legionów zaplanowano na koniec 2023 r.

SONDA

Czy ulica Legionów potrzebowała remontu?

Projekt pn. "Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi - obszar o powierzchni 32,5 ha ograniczony ulicami Zachodnią, Podrzeczną, Stary Rynek, Wolborską, Franciszkańską, Północną, Wschodnią, Rewolucji 1905 r., Próchnika wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic" realizowany w ramach umowy o dofinansowanie nr UDA-RPLD.06.03.03-10-0001/17-00 zawartej w dniu 29 sierpnia 2017 roku.

Projekt pn. "Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi - obszar o powierzchni 14 ha ograniczony ulicami Ogrodową. Gdańską, Legionów, Cmentarną wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic" realizowany w ramach umowy o dofinansowanie nr UDA-RPLD.06.03.03-10-0002/17-00 zawartej w dniu 27 października 2017 roku.

Projekt pn. "Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi - obszar o powierzchni 7,5 ha ograniczony ulicami Ogrodową, Zachodnią Legionów, Gdańską wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic" realizowany w ramach umowy o dofinansowanie nr UDA-RPLD.06.03.03-10-0003/17-00 zawartej w dniu 29 sierpnia 2017 roku.

Projekty współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

ZOBACZ TAKŻE