Łódź ma nowe standardy rowerowe. Na miarę współczesnych potrzeb

Inaczej trzeba myśleć o ruchu rowerowym wzdłuż al. Włókniarzy, a inaczej na śródmiejskiej ulicy. Łódź ma nowe standardy rowerowe, uszyte na miarę współczesnych potrzeb.

fot. LODZ.PL
Łódź ma nowe standardy rowerowe

Duży ruch rowerowy w miastach zazwyczaj wiąże się również z wysoką jakością życia. Potwierdza to wiele rankingów zajmujących się porównywaniem tych parametrów. Dzieje się tak dlatego, że ruch rowerowy przekłada się na wiele aspektów funkcjonowania miasta: mniejsze korki, mniej zanieczyszczeń, czy bezpieczniejszą infrastrukturę. Tym samym to nie duża liczba rowerzystów w mieście jest celem samym w sobie, ale korzyści z tego płynące.

W Łodzi zostały właśnie wprowadzone nowe standardy rowerowe. – To całkowicie nowy dokument, a nie aktualizacja naszych starych standardów. Tamte nie przystają już do współczesności, ani prawnej, ani do myślenia o równoprawnym traktowaniu wszystkich uczestników ruchu w XXI wieku – mówi Robert Kolczyński, dyrektor Departamentu Strategii i Rozwoju.

Standardy poprawią bezpieczeństwo

Standardy określają nie tylko zasady projektowania infrastruktury dla rowerzystów, ale także poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Obejmują także wszystkie ostatnie zmiany w prawie, m.in. nowelizację Prawa o ruchu drogowym z 2021 roku. Wtedy na drogi dla rowerów wpuszczone zostały również tzw. urządzenia wspomagające ruch. Parametry dróg dla rowerów muszą zatem uwzględniać rolki, deskorolki, hulajnogi, oraz wiele innych pojazdów, które obecnie mogą poruszać się po drogach dla rowerów.

– Standardy wprowadzają szereg rozwiązań stosowanych indywidualnie w przypadku każdej inwestycji. Miasto to żywy organizm i wytyczne muszą być elastyczne tak, aby w danym miejscu wprowadzić najlepsze dla niego pomysły. Inaczej zaprojektujemy trasę dla rowerów wzdłuż dużej drogi zbiorczej, gdzie najlepszym rozwiązaniem jest tzw. ruch separowany, czyli oddzielna droga rowerowa. Ale już na ul. 6 Sierpnia nie ma potrzeby wyznaczać osobnych pasów, bo na równoległej ulicy Zielonej jest już droga rowerowa, więc wystarczą sierżanty wymalowane na jezdni – mówi Kolczyński.

Nowe rozwiązanie na ul. Jaracza 

Nowym rozwiązaniem w Łodzi jest dwukierunkowy pas rowerowy na ul. Jaracza, który ułatwia przejazd z dworca Fabrycznego na kampus Uniwersytetu Łódzkiego. Nie należy się natomiast spodziewać kontraruchu w przecznicach ul. Piotrkowskiej. – To ulice, po których poruszają się autobusy komunikacji miejskiej. Dopuszczenie ruchu rowerowego pod prąd wiązałoby się z koniecznością likwidacji drugiego pasa w jezdni. Ale rozważamy takie rozwiązanie na dalszych odcinkach jednokierunkowych ulic. W tej chwili analizujemy możliwość wprowadzenia kontraruchu na części ul. Rewolucji – zapowiada Kolczyński.

Korzyści płynące z inwestowania w ruch rowerowy daleko przewyższają koszty związane np. z budową infrastruktury rowerowej. W zakresie transportu jest to najbardziej efektywna metoda w zestawieniu inwestycja / zwrot. Oprócz wielu powyższych korzyści doświadczenia pokazują, że drogi dla rowerów zwiększają również wartości nieruchomości, wzdłuż których zostały wytyczone.

Standardy znajdziecie W TYM MIEJSCU.

ZOBACZ TAKŻE