Łódź miastem dla wszystkich. Zobacz spot promujący tolerancję i integrację [WIDEO]

„Łódź miastem dla wszystkich” to kampania społeczna propagująca integrację, tolerancję oraz otwartości na różnorodność. W poniedziałek (21 listopada) odbyła się premiera spotu promującego tę kampanię.

Łódź miastem dla wszystkich
Łódź miastem dla wszystkich
4 zdjęcia
Łódź miastem dla wszystkich
Łódź miastem dla wszystkich
Łódź miastem dla wszystkich
ZOBACZ
ZDJĘCIA (4)

W Łodzi rozpoczęła się wspólna kampania społeczna Urzędu Miasta Łodzi i Funduszu Narodów Zjednoczonych na rzecz Dzieci UNICEF - „Łódź miastem dla wszystkich”. Jej celem jest promocja integracji, tolerancji oraz otwartości na różnorodność. Do plakatów będących formą podziękowania dla łodzian za wsparcie i  zaangażowanie w pomoc uchodźcom z Ukrainy, dołączył film promujący otwartość naszego miasta na nowych mieszkańców. Kampania w całości jest finansowana ze środków UNICEF.

Łódź miastem dla wszystkich - zobacz spot:

– 20 listopada 1989 r. Zgromadzenie Ogólne ONZ przyjęło Konwencję o Prawach Dziecka. Co warto podkreślić, inicjatorem tej konwencji była Polska. W natłoku informacji i wobec brutalności agresji rosyjskiej na Ukrainę, bardzo często umyka nam, że dzieci – nie tylko w tej wojnie – są jej pierwszymi ofiarami. Warto to mieć na uwadze i pamiętać, że mamy wobec dzieci szczególne zobowiązanie. Bo niezależnie od tego, co się dzieje na świecie, niezależnie od wojen, agresji, polityki czy geopolityki, nam dorosłym i decydentom powinno zależeć na tym, by zapewnić najmłodszym radosne dzieciństwo. Chodzi o to, by dzieciom z Ukrainy, których wiele znalazło się w Łodzi, stworzyć warunki, aby mogły cieszyć się życiem, bo są taką samą częścią wspólnoty jak każdy inny. Nasza społeczność stała się bardziej różnorodna. Jesteśmy różni, mamy czasem swoje odmienne kultury, języki czy zwyczaje. Teraz wszyscy stanowimy zwartą społeczność łodzian. Nasz świat zaczął się zmieniać jeszcze bardziej dynamicznie niż do tej pory. I to wymaga z naszej strony reakcji, żeby wszyscy czuli się u nas jak u siebie.– powiedział Adam Pustelnik, pierwszy wiceprezydent Łodzi.

W spocie oraz na plakatach kampanii „Łódź miastem dla wszystkich” wystąpiła dwójka dzieci: Daryna z Ukrainy i Michał z Polski. Oboje chodzą do tej samej szkoły podstawowej w Łodzi.

– Konwencja o prawach dziecka przede wszystkim mówi o tym, że bez względu na pochodzenie, kolor skóry czy wyznanie, wszystkie dzieci mają takie same prawa. Reakcja naszego społeczeństwa na wojnę w Ukrainie pokazała, jak wspaniałe mamy serca. Również my łodzianki i łodzianie – przekazując dary i przyjmując do naszych domów matki z dziećmi uciekające przed wojną. Naszą kampanią pokazujemy, że jesteśmy miastem dla wszystkich, że każdy tutaj może znaleźć swój nowy dom i że bez względu na pochodzenie, kolor skóry będzie u nas bezpieczny, a miasto powraca do wielokulturowości, różnorodności i  otwartości – podkreśla Agata Kobylińska, pełnomocniczka Prezydent Miasta Łodzi ds. dzieci i młodzieży.

ZOBACZ TAKŻE