Łódź we współpracy z Veolią pozyska więcej energii odnawialnej dzięki... ściekom!

Veolia wspólnie z miastem Łódź będzie pracować nad projektami, które dadzą czystą energię, w tym energię odnawialną – to główne postanowienia oficjalnego porozumienia zawartego pomiędzy stronami.

oczyszczalnia ścieków
Łódź we współpracy z Veolią pozyska więcej energii odnawialnej
4 zdjęcia
oczyszczalnia ścieków
oczyszczalnia ścieków
oczyszczalnia ścieków
ZOBACZ
ZDJĘCIA (4)

Pierwszym z projektów jest zapowiadana już wcześniej instalacja odzysku ciepła przy Grupowej Oczyszczalni Ścieków w Łodzi.

Veolia i władze miasta chcą jeszcze skuteczniej wykorzystywać ciepło. Do tego posłużyć ma specjalna instalacja w GOŚ, dzięki której energia wytwarzana w procesie oczyszczania ścieków komunalnych będzie wykorzystana do ogrzewania łódzkich mieszkań. To rozwiązanie lepsze, zarówno dla środowiska, jak i kieszeni użytkowników.

Sygnatariusze porozumienia będą też wspólnie pracować nad wytworzeniem energii odnawialnej oraz zagospodarowaniem osadów ściekowych. Projekty te mają z jednej strony oczyszczać środowisko, a z drugiej uniezależniać od tradycyjnych źródeł energii.

ZOBACZ TAKŻE