Modernizacja Legionów przyspiesza. Jest ogromny plac budowy, będzie zupełnie nowa okolica [ZDJĘCIA]

Nie ustają prace na przebudowywanym odcinku ul. Legionów. Inwestycja obejmuje trzy zadania – odcinek ul. Legionów, od pl. Wolności do ul. Zachodniej oraz od ul. Zachodniej do ul. Żeligowskiego, a także ul. Cmentarną. Łącznie powstanie ok. 1,5 km zupełnie nowych dróg.

Modernizacja Legionów przyspiesza. Jest ogromny plac budowy, będzie zupełnie nowa okolica
Modernizacja Legionów przyspiesza. Jest ogromny plac budowy, będzie zupełnie nowa okolica
13 zdjęć
Modernizacja Legionów przyspiesza. Jest ogromny plac budowy, będzie zupełnie nowa okolica
Modernizacja Legionów przyspiesza. Jest ogromny plac budowy, będzie zupełnie nowa okolica
Modernizacja Legionów przyspiesza. Jest ogromny plac budowy, będzie zupełnie nowa okolica
Modernizacja Legionów przyspiesza. Jest ogromny plac budowy, będzie zupełnie nowa okolica
Modernizacja Legionów przyspiesza. Jest ogromny plac budowy, będzie zupełnie nowa okolica
ZOBACZ
ZDJĘCIA (13)

– Na obu ulicach sfrezowano już nawierzchnię, zdemontowano torowisko, sieć trakcyjną, częściowo chodniki i małą architekturę. W pobliżu pl. Wolności trwa budowa nowego gazociągu, a od strony ul. Żeligowskiego wykonywane są odwierty pod nowe słupy trakcyjne i studnie technologiczne – zapewnia Agnieszka Kowalewska-Wójcik, dyrektor Zarządu Inwestycji Miejskich.

Uspokojenie ruchu i więcej zieleni

Nowa ul. Legionów będzie przede wszystkim bardziej cicha. Wymienione zostanie torowisko tramwajowe, jezdnia otrzyma nową nawierzchnię, a chodniki będą poszerzone. 

Ulicę o uspokojonym ruchu wzbogacą drzewa, krzewy i inne rośliny utrzymywane przez automatyczny system nawadniania. Pojawią się nowe meble miejskie, kosze, ławki, oświetlenie i miejsca do parkowania (50 miejsc postojowych równoległych po obu stronach jezdni). 

Nowa ul. Legionów została zaprojektowana jako jezdnia dwukierunkowa z torowiskiem tramwajowym. Jezdnia będzie zwężona w miejscu projektowanych przystanków, a same perony zostaną wyniesione na 20 cm ponad poziom jezdni, by ułatwić wsiadanie i wysiadanie z tramwaju.

Plac miejski i fontanna

Jezdnia ul. Cmentarnej zostanie wykonana z kostki kamiennej. Ruch na niej nadal będzie dwukierunkowy. Torowisko poprowadzono w śladzie istniejących torów, łącząc je z torowiskiem w ul. Legionów, ale też delikatnie przysuwając do projektowanych przystanków, które będą bezpieczne i wygodne – zostaną podwyższone, jak na ul. Legionów, więc nie będzie konieczne wchodzenie na jezdnię.

W obszarze skrzyżowania z ul. Legionów zaprojektowano plac miejski przeznaczony dla pieszych. Będzie miał obniżone krawężniki i nową nawierzchnię. Chodniki i pasy zieleni, wzbogacone będą o nowo posadzone drzewa, uzupełniające istniejący szpaler. Okolica zostanie rozplanowana wokół nowej fontanny. Pojawi się także poidełko (zdrój uliczny).

Na obu przebudowanych ulicach odpowiednio zmodernizowane będą wodociągi,  kanalizacja, sieć gazowa i elektroenergetyczna, sieci telekomunikacyjne, oświetlenie miejskie na słupach i na elewacjach. 

Wartość inwestycji to 116 mln zł, a finał jej realizacji planowany jest na koniec 2023 r.


Projekt pn. "Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi - obszar o powierzchni 32,5 ha ograniczony ulicami Zachodnią, Podrzeczną, Stary Rynek, Wolborską, Franciszkańską, Północną, Wschodnią, Rewolucji 1905 r., Próchnika wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic" realizowany w ramach umowy o dofinansowanie nr UDA-RPLD.06.03.03-10-0001/17-00 zawartej w dniu 29 sierpnia 2017 roku.

Projekt pn. "Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi - obszar o powierzchni 14 ha ograniczony ulicami Ogrodową. Gdańską, Legionów, Cmentarną wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic" realizowany w ramach umowy o dofinansowanie nr UDA-RPLD.06.03.03-10-0002/17-00 zawartej w dniu 27 października 2017 roku.

Projekt pn. "Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi - obszar o powierzchni 7,5 ha ograniczony ulicami Ogrodową, Zachodnią Legionów, Gdańską wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic" realizowany w ramach umowy o dofinansowanie nr UDA-RPLD.06.03.03-10-0003/17-00 zawartej w dniu 29 sierpnia 2017 roku.

Projekty współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

ZOBACZ TAKŻE