MPO Łódź z rekordem sprzedaży surowców wtórnych w 2022 r. Cel zrealizowany!

Miniony 2022 rok zapisze się w rocznikach MPO Łódź kolejnym rekordem sprzedaży odpadów, który wyniósł 18 034 ton surowców. To o 24,45% więcej niż w roku 2021 i o wiele więcej niż w latach wcześniejszych (w 2020 r. – 12 099 ton, w 2019 r. – 6819 ton, a w 2018 r. – 5324 tony).

Miniony rok 2022 zapisze się w rocznikach MPO-Łódź kolejnym rekordem sprzedaży odpadów, fot. ŁÓDŹ.PL
3 zdjęcia
ZOBACZ
ZDJĘCIA (3)

Planem na rok 2022 było odzyskanie i sprzedaż 14,5 tys. ton surowców wtórnych. Zwiększenie tego celu było możliwe dzięki kilku czynnikom, w tym: poprawie jakości selektywnej zbiórki odpadów (łodzianie coraz lepiej sortują śmieci), zwiększeniu zatrudnienia sortowaczy,  zmianie organizacji pracy linii sortującej, sukcesywnej wymianie sprzętu oraz utworzeniu dwóch nowych linii: do sortowania stali i aluminium.

Samych odpadów dostarczonych do sortowni było niewiele więcej niż w 2021 r. (wzrost o 4,4%). Nadal dominują: karton, papier, szkło, butelki PET i aluminium, przy czym wzrosła ilość kartonu i szkła, co było zapewne efektem nasilenia się handlu internetowego.

ZOBACZ TAKŻE