Na Bulwarach Północnych praca idzie jak burza! Raport z placu budowy [ZDJĘCIA]

Przebudowa ulic Północnej i Ogrodowej idzie pełną parą. W połowie kwietnia planowane jest rozpoczęcie prac na południowej nitce na odcinku od ul. Zachodniej do ul. Wschodniej.

Bulwary Północne - przebudowa Północnej i Ogrodowej
Na Bulwarach Północnych praca wre!
10 zdjęć
Bulwary Północne - przebudowa Północnej i Ogrodowej
Bulwary Północne - przebudowa Północnej i Ogrodowej
Bulwary Północne - przebudowa Północnej i Ogrodowej
Bulwary Północne - przebudowa Północnej i Ogrodowej
Bulwary Północne - przebudowa Północnej i Ogrodowej
ZOBACZ
ZDJĘCIA (10)

Oznacza to przełożenie ruchu na ukończoną już nitkę północną. Nadal zamknięty w obu kierunkach będzie fragment przebudowywanej ul. Północnej, od ul. Wschodniej do skrzyżowania z ulicami Kilińskiego i Franciszkańską.

Raport z placu budowy

– Postęp prac bardzo nas cieszy. Za wykonawcą są już roboty związane ze wzmocnieniem kanału rzeki Łódki – mówi Agnieszka Kowalewska-Wójcik, dyrektor Zarządu Inwestycji Miejskich. – Rozpoczęły się też prace związane ze wzmacnianiem płyty odciążającej na kanale poprzez budowę specjalnej palisady. Drogowcy kończą też prace związane z odwodnieniem jezdni i torowiska wraz z budową przyłączeń pod nawadnianie zieleni na odcinku od ul. Franciszkańskiej do ul. Wschodniej.

Na północnej nitce nowej drogi w prawie 100% zaawansowane jest układanie kabli oświetleniowych, przygotowanie głowic pod nowe słupy trakcyjne, a także ustawianie krawężników, oporników i obrzeży granitowych na jezdni, drodze rowerowej i w torowisku. Półmetek przekroczyły prace związane z położeniem fundamentów pod kolumnady, układaniem rur instalacji nawadniania na fragmencie od ul. Zachodniej do ul. Wschodniej oraz usuwanie kolizji energetycznych przy skrzyżowaniu z ul. Franciszkańską.

Co powstanie na Bulwarach Północnych?

Po zakończeniu budowy powstanie zupełnie odnowione, wyjątkowe miejsce, które zachwyci nie tylko mieszkańców i turystów, ale również inwestorów. W ramach remontu ulic Północnej i Ogrodowej poza nową jezdnią poprawione zostaną także chodniki (dopasowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, w tym dla niewidomych) i torowisko, pojawi się też więcej zieleni. Ale to nie koniec zmian w tej okolicy, prace trwają również na terenie Starego Rynku i parku Staromiejskiego.


Projekt pn. "Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi - obszar o powierzchni 32,5 ha ograniczony ulicami Zachodnią, Podrzeczną, Stary Rynek, Wolborską, Franciszkańską, Północną, Wschodnią, Rewolucji 1905 r., Próchnika wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic" realizowany w ramach umowy o dofinansowanie nr UDA-RPLD.06.03.03-10-0001/17-00 zawartej w dniu 29 sierpnia 2017 roku.

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

ZOBACZ TAKŻE