Na Północnej i Ogrodowej praca wre. Zobacz, jak powstają Bulwary Północne [ZDJĘCIA]

Od ul. Karskiego do ul. Franciszkańskiej trwa wielki festiwal budownictwa, a powstający ciąg nowych ulic już został określony mianem „Bulwary Północne”.

ogrodowa, polnocna, bulwary polnocne, lodz, remont
Bulwary Północne, fot. ŁÓDŹ.PL
14 zdjęć
ogrodowa, polnocna, bulwary polnocne, lodz, remont
ogrodowa, polnocna, bulwary polnocne, lodz, remont
ogrodowa, polnocna, bulwary polnocne, lodz, remont
ogrodowa, polnocna, bulwary polnocne, lodz, remont
ogrodowa, polnocna, bulwary polnocne, lodz, remont
ZOBACZ
ZDJĘCIA (14)

W tej chwili Bulwary Północne i ich okolice to ogromny plac budowy. W ramach programu rewitalizacji miasto modernizuje torowisko, jezdnię i chodniki w ciągu ulic Ogrodowej i Północnej. Przybędzie tam drzew i pojawią się drogi rowerowe.  Zmienia się również pobliski Stary Rynek i park Staromiejski. To ważne inwestycje, które nie tylko odnowią tę część miasta, ale sprawią, że zyska na atrakcyjności u łodzian, ale i inwestorów.

Jak przebiegają prace na Bulwarach Północnych?

Wszystkie prace zrealizował już wykonawca przebudowy ul. Ogrodowej i ul. Północnej, jeśli chodzi o wzmocnienie kanału rzeki Łódki. Teraz rozpocznie się wzmacnianie płyty odciążającej na kanale poprzez budowę specjalnej palisady.

Końca dobiega też budowa odwodnienia jezdni i torowiska wraz z budową przyłączeń pod nawadnianie zieleni na odcinku od ul. Franciszkańskiej do ul. Wschodniej. Na północnej nitce nowej drogi w 90 procentach zaawansowane jest układanie kabli oświetleniowych, przygotowanie głowic pod nowe słupy trakcyjne, a także ustawianie krawężników, oporników i obrzeży granitowych na jezdni, drodze rowerowej i w torowisku. 

Półmetek przekroczyło wykonywanie fundamentów pod kolumnady, układanie rur instalacji nawadniania na fragmencie od ul. Zachodniej do ul. Wschodniej oraz usuwanie kolizji energetycznych przy skrzyżowaniu z ul. Franciszkańską. Trwa układanie rur osłonowych pod zasilanie zwrotnic przy rozjazdach tramwajowych, a na wlocie ul. Nowomiejskiej rozpoczęło się układanie nowej jezdni z kostki granitowej.

Jak zmieni się Północna i Ogrodowa?

Na sąsiadującym z parkiem Staromiejskim 650-metrowym odcinku drogi komfortowo mają się czuć wszyscy uczestnicy ruchu. Kierowcy zyskają gładką nawierzchnię na dwóch pasach w obu kierunkach. Dla rowerzystów wybudowana zostanie droga rowerowa, biegnąca po północnej stronie ul. Ogrodowej i ul. Północnej, wraz z przejazdami w obrębie skrzyżowań. Chodniki będą dopasowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, w tym dla niewidomych.

Bulwary Północne będą zielone!

Prace na remontowanym odcinku obejmują wymianę sieci podziemnych i oświetlenia. Zostanie zamontowana nowa instalacja do podlewania zieleni, która ma być posadzona na Bulwarach. Wzdłuż pierzei pojawią się klony, kasztanowce i dęby, nie zabraknie także róż i hortensji. Nowa mała architektura - lampy, ławki i kosze na śmieci - będzie utrzymana w stylu secesji.


Projekt pn. "Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi - obszar o powierzchni 32,5 ha ograniczony ulicami Zachodnią, Podrzeczną, Stary Rynek, Wolborską, Franciszkańską, Północną, Wschodnią, Rewolucji 1905 r., Próchnika wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic" realizowany w ramach umowy o dofinansowanie nr UDA-RPLD.06.03.03-10-0001/17-00 zawartej w dniu 29 sierpnia 2017 roku.

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

ZOBACZ TAKŻE