Nowe pasaże przy Mielczarskiego. Tu wypoczniesz wśród mnóstwa zieleni [ZDJĘCIA]

Rewitalizacja w Łodzi nie ominęła ul. Mielczarskiego, która zmieniła się w zielony podwórzec miejski – miejsce przyjazne do życia i odpoczynku.

Nowe pasaże przy Mielczarskiego
Nowe pasaże przy Mielczarskiego
8 zdjęć
Nowe pasaże przy Mielczarskiego
Nowe pasaże przy Mielczarskiego
Nowe pasaże przy Mielczarskiego
Nowe pasaże przy Mielczarskiego
Nowe pasaże przy Mielczarskiego
ZOBACZ
ZDJĘCIA (8)

Mielczarskiego jest ulicą jednokierunkową, ale z uspokojonym ruchem – pojawiły się na niej progi zwalniające. Jezdnia i chodniki znajdują się na jednym poziomie, oddzielone są od siebie zielenią i nowymi meblami miejskimi.

Stworzono zieleńce, a także kameralne place idealne do wypoczynku wśród zieleni. Nowa nawierzchnia ulicy wykonana jest z jasnych i ciemnych pasów płyt i kostki. Przy ulicy zamontowane zostały elementy małej architektury, m.in. poidełka, ławki, stojaki rowerowe czy kosze na odpady.

Dwie zielone aleje

W ramach przebudowy ul. Mielczarskiego powstały także dwa zielone przebicia wewnątrzkwartałowe łączące ul. Mielczarskiego z Ogrodami Karskiego. Pierwsze z nich zlokalizowane jest przy ul. Mielczarskiego 25, drugie zaś pod numerem 33. Powstały tam kameralne, parkowe przestrzenie, które umożliwiają poruszanie się zarówno pieszym, jak i rowerzystom. Oba ciągi zyskały nowe nasadzenia, takie jak piękne pęcherznice, róże czy hortensje. Nie zabrakło również berberysów, klonów czy znajdujących się na trejażach wiciokrzewów. Przebicia zyskały również nowe miejsca do siedzenia dla mieszkańców i stojaki na rowery.

Przy ul. Mielczarskiego i dwóch nowych pasażach zasadzonych zostało ponad 20 drzew, blisko 2000 krzewów i bylin.

Wartość całej inwestycji (łącznie z pasażami) to ok. 19 mln zł.


Projekt pn. "Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi - obszar o powierzchni 14 ha ograniczony ulicami Ogrodową. Gdańską, Legionów, Cmentarną wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic" realizowany w ramach umowy o dofinansowanie nr UDA-RPLD.06.03.03-10-0002/17-00 zawartej w dniu 27 października 2017 roku.

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

ZOBACZ TAKŻE