Nowe plany zagospodarowania ochronią Park Krajobrazowy Wzniesień Łódzkich. Co jeszcze?

Rada Miejska podczas środowej (31 sierpnia) sesji może uchwalić dwa nowe plany zagospodarowania. Pierwszy obejmuje okolice ul. Strykowskiej, ul. Aksamitnej oraz ul. Jana i Cecylii.

fot. ŁÓDŹ.PL
Nowe plany zagospodarowania ochronią Park Krajobrazowy Wzniesień Łódzkich. Co jeszcze?

To kolejny już dokument, dzięki któremu pokryte zostaną tereny wokół Lasu Łagiewnickiego, także te cenne przyrodniczo. Celem planu jest ochrona Parku Krajobrazowego Wzniesień Łódzkich i jego otuliny przed zabudową, m.in. magazynową. Istniejące tam budynki mieszkalne będzie można remontować i przebudowywać.

Drugi plan, dla obszaru al. Kościuszki oraz ul. Struga i ul. Piotrkowskiej, umożliwi budowę parkingu wielopoziomowego.

ZOBACZ TAKŻE