Nowy park przy ulicy Nowe Górki. Jeszcze więcej zieleni obok dopiero co powstałego lasu

Zasadzono tam już 50 tysięcy drzew pod nowy las, teraz, tuż obok, powstanie park. Teren pomiędzy ulicami Józefów i Nowe Górki zmieni się z kolejny zielony zakątek Łodzi. Uchwałę o utworzeniu parku leśnego pn. „Park Nowe Górki” ma przyjąć w środę, 21 lutego Rada Miejska w Łodzi.

Nowy park przy ulicy Nowe Górki
Nowy park przy ulicy Nowe Górki. Jeszcze więcej zieleni obok dopiero co powstałego lasu

Jeśli uchwała zostanie przyjęta, w tym rejonie Łodzi powstanie oficjalnie spory teren zieleni o powierzchni niemal 20 hektarów. Nowy park to obszar wartościowy przyrodniczo, posiada zróżnicowany młody drzewostan i wiele cennych okazów drzew rodzimych gatunków. Co istotne, jest to teren po rekultywacji po starym wysypisku śmieci, zorganizowanie tam parku gminnego jeszcze bardziej poprawi walory tego miejsca.

Teren już wcześniej został wskazany w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Łodzi na cele rekreacyjno-wypoczynkowe. Obok Parku Nowe Górki rośnie 50 tysięcy drzew zasadzonych jesienią 2023 roku w ramach szerokiej akcji zalesiania terenów miejskich.

ZOBACZ TAKŻE