Nowy parking na Leśmiana jest już gotowy. To ułatwienie dla mieszkańców Dąbrowy

W ramach projektu „Plan dla osiedli" na osiedlu Dąbrowa w Łodzi powstał nowy parking dla mieszkańców. Przy ul. Leśmiana trwają ostatnie race wykończeniowe.

fot. Stefan Brajter
Plan dla osiedli. Kończy się budowa miejsc parkingowych na ul. Leśmiana
4 zdjęcia
fot. Stefan Brajter
fot. Stefan Brajter
fot. Stefan Brajter
ZOBACZ
ZDJĘCIA (4)

– Kończymy kolejną inwestycję w ramach łódzkiego planu dla osiedli. Przy ulicy Leśmiana uporządkowaliśmy przestrzeń i wyznaczyliśmy teren parkingu. Wybudowaliśmy 21 miejsc postojowych na nawierzchni z płyt ażurowych oraz jedno miejsce z betonu dla osoby niepełnosprawnej. Nie zabrakło oznakowania oraz elementów małej architektury – mówi Marcin Sośnierz, Zarząd Inwestycji Miejskich

W ramach inwestycji wykonawca rozebrał stary chodnik i krawężniki, wybudował nową nawierzchnię dla miejsc postojowych. Dodatkowo, pojawiła się do nich droga dojazdowa wraz z oznakowaniem poziomym i pionowym. Przy terenie parkingu uporządkowano istniejącą zieleń. Trawnik wokół parkingu został poddany pielęgnacji.

Wartość  inwestycji to 274 052,94 zł.

Plan dla osiedli w Łodzi

Zaplanowany jest na lata 2019 – 2022 i obejmuje ponad 200 różnego typu inwestycji. Najwięcej z nich dotyczy modernizacji dróg i chodników, ale także działań w zakresie edukacji, zdrowia, rekreacji, nasadzeń zieleni oraz bezpieczeństwa w mieście.

Wśród projektów znajdziemy również odnowę parków, budowę skwerów czy bezpiecznych placów zabaw. Ich realizacja odbywa się etapami, by dobrze zgrać działania na osiedlach z trwającymi już dużymi projektami miejskimi.

ZOBACZ TAKŻE