Otworzą drugą jezdnię Zachodniej. To efekt kończącego się remontu skrzyżowania z Legionów

Kończy się przebudowa skrzyżowania ul. Zachodniej z ul. Legionów. W poniedziałek, 4 marca ruch po ul. Zachodniej ponownie odbywać się będzie dwiema jezdniami.

Otworzą drugą jezdnię Zachodniej
Otworzą drugą jezdnię Zachodniej. To efekt kończącego się remontu skrzyżowania z Legionów
5 zdjęć
Otworzą drugą jezdnię Zachodniej
Otworzą drugą jezdnię Zachodniej
Otworzą drugą jezdnię Zachodniej
Otworzą drugą jezdnię Zachodniej
ZOBACZ
ZDJĘCIA (5)

Choć na budowie ul. Legionów jest jeszcze szereg prac do wykonania, to od poniedziałku drogowcy wprowadzą zmiany w organizacji ruchu na ul. Zachodniej i ponownie pojedziemy dwiema jezdniami, co zdecydowanie ułatwi poruszanie się samochodem po centrum.

Nie trzeba będzie przejeżdżać na drugą jezdnię przy pałacu Poznańskiego, a to usprawni ruch na skrzyżowaniu z ul. Ogrodową. Jednak ze względu na prowadzone prace przy przystankach tramwajowych przy ul. Legionów, które po przebudowie będą podwójne, zajęte będą na ich wysokości lewe pasy jezdni w obu kierunkach.


Projekt pn. "Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi - obszar o powierzchni 32,5 ha ograniczony ulicami Zachodnią, Podrzeczną, Stary Rynek, Wolborską, Franciszkańską, Północną, Wschodnią, Rewolucji 1905 r., Próchnika wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic" realizowany w ramach umowy o dofinansowanie nr UDA-RPLD.06.03.03-10-0001/17-00 zawartej w dniu 29 sierpnia 2017 roku.

Projekt pn. "Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi - obszar o powierzchni 14 ha ograniczony ulicami Ogrodową. Gdańską, Legionów, Cmentarną wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic" realizowany w ramach umowy o dofinansowanie nr UDA-RPLD.06.03.03-10-0002/17-00 zawartej w dniu 27 października 2017 roku.

Projekt pn. "Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi - obszar o powierzchni 7,5 ha ograniczony ulicami Ogrodową, Zachodnią Legionów, Gdańską wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic" realizowany w ramach umowy o dofinansowanie nr UDA-RPLD.06.03.03-10-0003/17-00 zawartej w dniu 29 sierpnia 2017 roku.

Projekty współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

ZOBACZ TAKŻE