Park Staromiejski w remoncie. Koniec prac zbliża się wielkimi krokami [ZDJĘCIA]

Wyczekiwany remont parku Staromiejskiego idzie zgodnie z planem i wszystko wskazuje na to, że zakończy się wraz z 2023 rokiem. Sprawdzamy, na jakim etapie są obecnie prace.

Park Staromiejski w remoncie
Park Staromiejski w remoncie
8 zdjęć
Park Staromiejski w remoncie
Park Staromiejski w remoncie
Park Staromiejski w remoncie
Park Staromiejski w remoncie
Park Staromiejski w remoncie
ZOBACZ
ZDJĘCIA (8)

Robotnicy kładą nawierzchnie mineralne i granitowe na parkowych alejkach, wyrównują grunt pod tereny zielone. Po zachodniej stronie parku możemy ich już zobaczyć przy nasadzeniach krzewów i wysiewaniu traw ozdobnych. Jednocześnie trwa montaż oświetlenia. W najbliższych tygodniach wykonawcy przewidują kontynuowanie robót przy budowie fontann i montażu urządzeń na placach zabaw.

Jak zmieni się park Staromiejski?

Jeden z najczęściej odwiedzanych łódzkich parków zyska zupełnie nowe oblicze. Stare alejki, fontanny i rzeźby zostaną wyremontowane, a to dopiero początek zmian. Park zyska także stylową małą architekturę i lampy, wygodne toalety, cztery altany i tyle samo nowych fontann (dwie symbolicznie podkreślą ślad przebiegu koryta rzeki Łódki, a dwie kolejne będą nawiązywać do zarysu komina dawnej fabryki braci Gehlingów). W parku pojawi się także wiele atrakcji dla małych i dużych: zielony amfiteatr, tor rolkowy, boisko do gry w bule, plenerowa siłownia i drugi plac zabaw z podziałem na strefy dla dzieci w różnym wieku. Przebudowane i przystosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami będą wejścia do parku od strony ul. Wolborskiej. Park to jednak przede wszystkim zieleń i to o nią szczególnie zadbano podczas remontu. Ze Starym Rynkiem tę odnowioną, zieloną przestrzeń połączy system iluminacji „Promienie Światła”.


Projekt pn. "Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi - obszar o powierzchni 32,5 ha ograniczony ulicami Zachodnią, Podrzeczną, Stary Rynek, Wolborską, Franciszkańską, Północną, Wschodnią, Rewolucji 1905 r., Próchnika wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic" realizowany w ramach umowy o dofinansowanie nr UDA-RPLD.06.03.03-10-0001/17-00 zawartej w dniu 29 sierpnia 2017 roku.

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

ZOBACZ TAKŻE