Parki leśne w Łodzi. W mieście powstało aż 130 hektarów zieleni. To nie koniec! [MAPA]

130 hektarów nowych terenów zieleni powstało w Łodzi w ostatnich miesiącach. Tego oczekują mieszkańcy i to właśnie po konsultacjach z nimi powstał projekt parków leśnych. Aktualnie trwają prace nad kolejnym.

Parki leśne w Łodzi
Parki leśne w Łodzi, fot. ŁÓDŹ.PL
2 zdjęcia
Parki leśne w Łodzi
Parki leśne w Łodzi
ZOBACZ
ZDJĘCIA (2)

Parki Leśne w Łodzi

Od początku projektu w Łodzi powstało 10 parków leśnych, o łącznej powierzchni 130 hektarów. Dzięki nim udało nam się ochronić wiele cennych ekosystemów, które wspomagać nas będą w walce ze skutkami zmian klimatycznych, a także podniosą komfort życia w naszym mieście. Nowe parki, nad którymi aktualnie pracujemy, to kolejne prawie 7 hektarów terenów zieleni. To oznacza, że w ciągu roku pulę terenów zieleni w Łodzi zwiększymy o prawie 140 hektarów mówi Maciej Riemer, dyrektor Departamentu Ekologii i Klimatu UMŁ.

Zadanie polegające na tworzeniu nowych terenów zieleni urządzonej w postaci parków leśnych jest wynikiem rosnącej wśród mieszkańców potrzeby zwiększania terenów rekreacyjnych, szczególnie w dzielnicach mieszkaniowych. Wszystkie objęte granicami nowych parków tereny stanowią bardzo ważny w strukturze miasta zasób zieleni niskiej i wysokiej, dostarczającej nam codziennie szeregu usług ekosystemowych, zaczynając od retencji wód opadowych, kończąc na pochłanianiu CO2 i wytwarzaniu tlenu, nie mówiąc już o bioróżnorodności i zapewnianiu korytarzy ekologicznych.

Zielona Ostoja, czyli kolejny park leśny

Zielona Ostoja to kilkanaście hektarów terenów zieleni w otulinie Lasu Łagiewnickiego. Po głosowaniu i spotkaniach konsultacyjnych z mieszkańcami została przygotowana koncepcja zagospodarowania tego terenu.

Celem jest utrzymanie naturalistycznego, „dzikiego" charakter parku, uporządkowanie zieleni, przeprowadzenie prac pielęgnacyjnych drzewostanu, ustanowienie pomnikami przyrody najcenniejszych okazów, przygotowanie ciągów komunikacyjnych, zagospodarowanie polanki, wprowadzenie budek lęgowych dla zwierząt, poidełek i utworzenie ścieżek edukacyjnych.

W kwietniu ubiegłego roku okoliczni mieszkańcy zdecydowali, że chcą, by Zielona Ostoja pozostała terenem rekreacyjnym. W lipcu 2021 roku, większością głosów, wybrali dla niego nazwę – „Park im. S. Rogowicza – Zielona Ostoja”. Następnie odbyły się spotkania, na których przedstawili swoje pomysły na zagospodarowanie terenu. Czas wprowadzić plany w życie.

Parki leśne w Łodzi - wykaz

1. Park Podchorążych (2021), powierzchnia ok 8,2ha

2. Park Wyścigi (2021), powierzchnia ok. 39ha

3. Park Zielona Ostoja im. S. Rogowicza (2021), powierzchnia ok. 10ha

4. Park pod Brzozami (2021), powierzchnia ok. 1,25ha

5. Park leśny na Janowie (2021), powierzchnia ok. 6,5ha

6. Park Mirabelka (VI 2022), powierzchnia ok. 5ha

7. Park Trzy Wyspy (VII 2022), powierzchnia ok. 1ha

8. Park im. W. Pileckiego (VII 2022), powierzchnia ok.  8,2ha

9. Park Zbójnicki (VII 2022), powierzchnia ok. 10,7ha

10. Park Chojeński (VII 2022),  powierzchnia ok. 2,6 ha

11. Park Podgórze (XI 2022), powierzchnia ok. 0,8ha 

12. Park nad Jasieńcem (XI 2022), powierzchnia ok. 2,5ha

13. Park  im. Włodzimierza Puchalskiego (XI 2022), powierzchnia ok. 3,3ha

ZOBACZ TAKŻE