Pasaż Schillera. Nowa nawierzchnia, a pod ziemią... ciekawe odkrycie [ZDJĘCIA]

W pasażu Schillera praca wre - już wkrótce ta ważna miejska przestrzeń zmieni się nie do poznania. Możemy tu już oglądać fragment nowej, właśnie położonej nawierzchni, ale także... dawnych zabudowań, które odkryto podczas przebudowy.

Remont pasażu Schillera
Na pasażu Schillera widać nie tylko nową nawierzchnię, ale też pozostałości po dawnych zabudowaniach
12 zdjęć
Remont pasażu Schillera
Remont pasażu Schillera
Remont pasażu Schillera
Remont pasażu Schillera
Remont pasażu Schillera
ZOBACZ
ZDJĘCIA (12)

W pasażu Schillera trwają intensywne prace przy zagospodarowaniu terenu - budowane są fundamenty pod nową fontannę oraz prowadzone są roboty wodno-kanalizacyjne. Przed Domem Technika ekipa budowlana ułożyła już kawałek nawierzchni z szarych, granitowych płyt.

Obok możemy natomiast zobaczyć odsłonięte pozostałości po dawnych zabudowaniach, najprawdopodobniej budynkach gospodarczych. W centralnej części pasażu, po zerwaniu nawierzchni, także odsłoniły się fundamenty po dawnych oficynach. Pod koniec XIX w. od frontu przy ul. Piotrkowskiej stały drewniane domy, a za nimi murowane oficyny, których część zachowała się do dzisiaj. Dalej nieruchomości miały ogrody sięgające ul. Sienkiewicza i zabudowania gospodarcze.

Jak zmieni się pasaż Schillera?

Pasaż Schillera zostanie poszerzony - zlikwidowane zostaną miejsca parkingowe przed Urzędem Miasta Łodzi. Dzięki temu powstanie tu miejski plac, idealny do organizowania imprez plenerowych. W miejscu obecnego parkingu znajdować się będzie duża fontanna posadzkowa. Obok pojawią się nowe, dające cień drzewa oraz ławki. Pojawi się także plac zabaw, a do parku Sienkiewicza prowadzić będzie aleja drzew.


Projekt pn. "Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi - Projekt 5" realizowany w ramach umowy o dofinansowanie nr UDA-RPLD.06.03.01-10-0001/17-00 zawartej w dniu 9 sierpnia 2017 roku. Projekt jest realizowany w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych.

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

ZOBACZ TAKŻE