Pierwsza nitka Bulwarów Północnych gotowa. Zmiany w organizacji ruchu [ZDJĘCIA]

Od wtorku (25 kwietnia) wykonawca planuje rozpocząć prace na nitce południowej Bulwarów Północnych, na odcinku od ul. Wschodniej do Zachodniej. Tym samym przejezdny będzie wyremontowany już odcinek po północnej stronie.

Bulwary Północne - koniec remontu na nitce północnej
Północna część Bulwarów Północnych jest już gotowa. Teraz rozpoczną się prace na południowej nitce ulicy
18 zdjęć
Bulwary Północne - koniec remontu na nitce północnej
Bulwary Północne - koniec remontu na nitce północnej
Bulwary Północne - koniec remontu na nitce północnej
Bulwary Północne - koniec remontu na nitce północnej
Bulwary Północne - koniec remontu na nitce północnej
ZOBACZ
ZDJĘCIA (18)

Samochody i autobusy MPK Łódź będą poruszać się po północnej jezdni ulic Północnej i Ogrodowej.  Korzystać będzie można również z chodnika i drogi rowerowej od ul. Zachodniej do ul. Nowomiejskiej oraz ciągu pieszo-rowerowego od ul. Nowomiejskiej do ul. Wschodniej. 

Na Bulwarach Północnych praca wre

Efekty prac są już widoczne – nowe torowisko i kształt ulicy, a na nitce od strony parku Staromiejskiego –świeżopołożony asfalt. Po kompleksowej modernizacji ulic Ogrodowej i Północnej kierowcy zyskają gładką nawierzchnię, piesi - wygodne chodniki, a rowerzyści - drogę rowerową. Wzdłuż ulicy zasadzone zostaną klony, kasztanowce i dęby, nie zabraknie także róż i hortensji. Pojawi się tu nowa mała architektura – lampy, ławki i kosze na śmieci – która będzie utrzymana w stylu secesji. Pasy jezdni będą przedzielone cichym, bezpiecznym torowiskiem. Finał inwestycji planowany jest na IV kw 2023 r.


Projekt pn. "Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi - obszar o powierzchni 32,5 ha ograniczony ulicami Zachodnią, Podrzeczną, Stary Rynek, Wolborską, Franciszkańską, Północną, Wschodnią, Rewolucji 1905 r., Próchnika wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic" realizowany w ramach umowy o dofinansowanie nr UDA-RPLD.06.03.03-10-0001/17-00 zawartej w dniu 29 sierpnia 2017 roku.

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

ZOBACZ TAKŻE