Plac Komuny Paryskiej do remontu. Kiedy rozpoczną się prace?

Zarząd Inwestycji Miejskich zamyka formalności związane z wyborem wykonawcy remontu placu Komuny Paryskiej. W ciągu kilku najbliższych dni zostanie podpisana umowa na jego realizację.

Zarząd Inwestycji Miejskich zamyka formalności związane z wyborem wykonawcy remontu placu Komuny Paryskiej
4 zdjęcia
ZOBACZ
ZDJĘCIA (4)

Start prac na wiosnę

– To kolejna inwestycja w centrum, na której start czekamy z niecierpliwością. Planujemy, że wiosną 2023 zobaczymy robotników na placu budowy. W pierwszej kolejności wykonawca rozpocznie prace przy rozbiórkach i demontażu elementów małej architektury. W następnej kolejności rozpoczną się prace przy zagospodarowaniu terenu. W ramach inwestycji powstanie również droga łącząca plac Komuny Paryskiej z ulicą Nawrot – mówi Agnieszka Kowalewska-Wójcik, dyrektor Zarządu Inwestycji Miejskich.

Jak zmieni się plac Komuny Paryskiej?

Południowa część placu Komuny Paryskiej to obecnie zaniedbany teren. Po remoncie ma się to zmienić. Powstanie tu przestrzeń publiczna o parkowym charakterze, przyjazna i dostępna także dla osób z niepełnosprawnościami - bez wystających krawężników, z licznymi miejscami do wypoczynku. W trzech niewielkich pawilonach mieścić się będą informacja turystyczna, punkt gastronomiczny oraz publiczna toaleta. Nowością będzie plac zabaw, ogrodzony częściowo zieloną ścianą, otoczony ławkami. Teren zostanie oświetlony, zamontowane zostanie także dodatkowe podświetlenie drzew i iluminacja pawilonów.


Projekt pn. "Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi - Projekt 5" realizowany w ramach umowy o dofinansowanie nr UDA-RPLD.06.03.01-10-0001/17-00 zawartej w dniu 9 sierpnia 2017 roku. Projekt jest realizowany w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych.

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

ZOBACZ TAKŻE