Plac Wolności coraz bardziej zielony. Sadzą kolejne drzewa! [ZDJĘCIA]

Modernizacja jednego z najważniejszych miejsc w Łodzi, placu Wolności, zbliża się do końca. Wykonawca prowadzi ostatnie roboty wykończeniowe i porządkowe. Prace trwają również przy montażu imiennych 600 tabliczek, które stworzą pomnik z okazji 600. Urodzin Łodzi.

Plac Wolności coraz bardziej zielony
Plac Wolności coraz bardziej zielony
11 zdjęć
Plac Wolności coraz bardziej zielony
Plac Wolności coraz bardziej zielony
Plac Wolności coraz bardziej zielony
Plac Wolności coraz bardziej zielony
Plac Wolności coraz bardziej zielony
ZOBACZ
ZDJĘCIA (11)

Pełną parą ruszyło również sadzenie zieleni. Docelowo drzew będzie tu aż 64! Obok nich pojawi się także kilka tysięcy krzewów (hortensje, wierzby purpurowe, laurowiśnie wschodnie), a także wiele różnych gatunków bylin i traw ozdobnych (m.in.: krwawniki pospolite, liliowce i astry). 

Po przebudowie zieleńce na placu Wolności będą pełniły rolę rezerwuarów, gdzie woda deszczowa zamiast być odprowadzana do kanalizacji deszczowej, zatrzymywana będzie w specjalnie zaprojektowanym podłożu. Dodatkowo powstaną tzw. ogrody deszczowe, w których znajdzie się roślinność przyspieszająca odparowywanie wody deszczowej. To pierwsze tego typu rozwiązanie w Polsce.

U podnóża pomnika Tadeusza Kościuszki powstanie idealne miejsce dla imprez plenerowych i jarmarków. Na placu zamontowane zostaną zamontowane przyłącza prądu w celu instalacji sezonowych punktów handlowych.

Wartość inwestycji to 35,5 mln zł.


Projekt pn. "Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi - obszar o powierzchni 32,5 ha ograniczony ulicami Zachodnią, Podrzeczną, Stary Rynek, Wolborską, Franciszkańską, Północną, Wschodnią, Rewolucji 1905 r., Próchnika wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic" realizowany w ramach umowy o dofinansowanie nr UDA-RPLD.06.03.03-10-0001/17-00 zawartej w dniu 29 sierpnia 2017 roku.

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

ZOBACZ TAKŻE