Plac Wolności jest już prawie gotowy. Zmiany są spektakularne! [ZDJĘCIA Z LOTU PTAKA]

Do finału zbliża się wyczekana przez łodzian odnowa placu Wolności. Już wkrótce ta ważna miejska przestrzeń zostanie oddana mieszkańcom w zupełnie nowej odsłonie. Jak się zmieniła? Co jeszcze zostało do zrobienia? Sprawdzamy!

Remont placu Wolności
Remont placu Wolności jest już na ostatniej prostej
19 zdjęć
Remont placu Wolności
Remont placu Wolności
Remont placu Wolności
Remont placu Wolności
Remont placu Wolności
ZOBACZ
ZDJĘCIA (19)

– Cieszę się, że kończymy kolejną bardzo potrzebną inwestycję w centrum miasta. Przed wykonawcą już tylko ostatnie roboty wykończeniowe. Prowadzone są prace brukarskie oraz nasadzenia i pielęgnacja zieleni. Trwa również montaż bezpiecznego i nowoczesnego placu zabaw – mówi Adam Pustelnik, pierwszy wiceprezydent Łodzi.

 Jaki będzie nowy plac Wolności?

Plac Wolności w nowej odsłonie będzie bardziej zielony - stanie się spokojną oazą w ruchliwym centrum Łodzi i da cień w upalne dni. Zostało tu zasadzonych 59 drzew (dołączy do nich jeszcze 5), kilka tysięcy krzewów oraz trawy i byliny. Zieleń osłoni kameralny plac zabaw, ze sprzętami dostosowanymi do potrzeb dzieci w różnym wieku. Atrakcją tej nowej miejskiej przestrzeni będzie też odsłonięty kilka dni temu pomnik - 600 kostek na 600. Urodziny Łodzi. 

Po remoncie zmieni się organizacja ruchu na płycie dawnego rynku. Torowisko zostanie przeniesione na północną stronę, a przystanki tramwajowe zostaną zintegrowane z autobusowymi. 


Projekt pn. "Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi - obszar o powierzchni 32,5 ha ograniczony ulicami Zachodnią, Podrzeczną, Stary Rynek, Wolborską, Franciszkańską, Północną, Wschodnią, Rewolucji 1905 r., Próchnika wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic" realizowany w ramach umowy o dofinansowanie nr UDA-RPLD.06.03.03-10-0001/17-00 zawartej w dniu 29 sierpnia 2017 roku.

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

ZOBACZ TAKŻE