Plac Wolności na finiszu przebudowy. Finał inwestycji jeszcze w lutym! [ZDJĘCIA]

W styczniu wykonawca przebudowy placu Wolności, firma Trakcja, zapowiedziała finał inwestycji w lutym. Wszystko na to wskazuje, że tę datę uda się utrzymać, a to oznacza, że za kilka tygodni plac będzie udostępniony mieszkańcom.

Remont placu Wolności
Remont placu Wolności
11 zdjęć
Remont placu Wolności
Remont placu Wolności
Remont placu Wolności
Remont placu Wolności
Remont placu Wolności
ZOBACZ
ZDJĘCIA (11)

Wykonawca montuje ławki, wiaty przystankowe, tablice informacyjne. Na palcu pojawiło się także kilkadziesiąt nowych stojaków na rowery oraz kosze na odpady. Za wykonawcą również laserowe czyszczenie Kanału Dętka. Drogowcy pracują  przy regulacji studzienek, wypełnianiu i uszczelnianiu szczelin okołoszynowych. Na ukończeniu są prace przy montażu nowego oświetlenia.

Spokojna, zielona oaza

Plac Wolności w nowej odsłonie będzie bardziej zielony - stanie się spokojną oazą w ruchliwym centrum Łodzi i da cień w upalne dni. Zostały tu zasadzone 64 drzewa, kilka tysięcy krzewów oraz trawy i byliny. Zieleń osłoni kameralny plac zabaw ze sprzętami dostosowanymi do potrzeb dzieci w różnym wieku. Atrakcją tej nowej miejskiej przestrzeni będzie też pomnik - 600 kostek na 600. Urodziny Łodzi. Po remoncie zmieni się organizacja ruchu na płycie dawnego rynku. Torowisko zostanie przeniesione na północną stronę, a przystanki tramwajowe zostaną zintegrowane z autobusowymi. 


Projekt pn. "Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi - obszar o powierzchni 32,5 ha ograniczony ulicami Zachodnią, Podrzeczną, Stary Rynek, Wolborską, Franciszkańską, Północną, Wschodnią, Rewolucji 1905 r., Próchnika wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic" realizowany w ramach umowy o dofinansowanie nr UDA-RPLD.06.03.03-10-0001/17-00 zawartej w dniu 29 sierpnia 2017 roku.

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

ZOBACZ TAKŻE