Plac Wolności zielenieje! Na trawie w specjalnych rolkach będzie można piknikować [ZDJĘCIA]

Trwa zazielenianie placu Wolności w Łodzi. Układana jest tam trawa w... rolkach! Podobnej używa się na piłkarskich boiskach. W czasie ciepłych, majowych dni łodzianie będą mogli już na niej odpoczywać i piknikować!

plac miejski
Plac Wolności coraz bardziej zielony!
17 zdjęć
plac miejski
plac miejski
plac miejski
plac miejski
plac miejski
ZOBACZ
ZDJĘCIA (17)

Zdjęcia z coraz bardziej zielonego placu Wolności znajdziesz w galerii powyżej.


Projekt pn. "Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi - obszar o powierzchni 32,5 ha ograniczony ulicami Zachodnią, Podrzeczną, Stary Rynek, Wolborską, Franciszkańską, Północną, Wschodnią, Rewolucji 1905 r., Próchnika wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic" realizowany w ramach umowy o dofinansowanie nr UDA-RPLD.06.03.03-10-0001/17-00 zawartej w dniu 29 sierpnia 2017 roku.

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

ZOBACZ TAKŻE