Plany zagospodarowania przestrzennego dla Łodzi. 12 nowych obszarów. M.in.: doliny rzek Ner oraz Jasieniec

Łódź przyjęła nowe plany zagospodarowania przestrzennego dla 12 kolejnych obszarów. Są to działania zmierzające między innymi do ochrony terenów o wysokich walorach przyrodniczych. Tereny z nowymi planami obejmują powierzchnię ok. 600 hektarów.

12 nowych planów zagospodarowania przestrzennego w Łodzi
Plany zagospodarowania przestrzennego dla Łodzi. 12 nowych obszarów. M.in.: doliny rzek Ner oraz Jasieniec
3 zdjęcia
12 nowych planów zagospodarowania przestrzennego w Łodzi
12 nowych planów zagospodarowania przestrzennego w Łodzi
ZOBACZ
ZDJĘCIA (3)

Podjęte plany zagospodarowania przestrzennego mają na celu ochronę obszarów zieleni, przede wszystkim na przedmieściach miasta. Dzięki nim można skuteczniej kontrolować powstającą zabudowę z myślą o środowisku naturalnym.

Objęte ochroną miejsca to przede wszystkim doliny rzeki Ner, Zimna Woda oraz Jasieniec oraz tereny przylegające do nich. Na obszarach, które nie reprezentują szczególnych walorów krajobrazowych i przyrodniczych plany przewidują zagospodarowanie terenów pod fotowoltaikę.

Ostatnia dekada to konsekwentna polityka miejska zmierzająca do ochrony terenów zielonych oraz tych o wysokich walorach przyrodniczych. W tym czasie udało się objąć działaniem planów ponad 40% obszaru Łodzi.

ZOBACZ TAKŻE