Plany zagospodarowania przestrzennego dla Łodzi. 6 nowych obszarów, m.in. doliny rzeczne Neru oraz Olechówki

Łódź przyjmie nowe plany zagospodarowania przestrzennego dla sześciu kolejnych obszarów. Są to działania zmierzające między innymi do ochrony terenów o wysokich walorach przyrodniczych. Tereny z nowymi planami obejmują powierzchnię ok. 500 hektarów.

mapa miasta
Plany zagospodarowania przestrzennego dla Łodzi
3 zdjęcia
mapa miasta
mapa miasta
ZOBACZ
ZDJĘCIA (3)

Zaproponowane plany zagospodarowania przestrzennego mają na celu ochronę obszarów zieleni, przede wszystkim na przedmieściach miasta. Dzięki nim można skuteczniej kontrolować powstającą zabudowę z myślą o środowisku naturalnym. Podczas środowej (17.01) sesji decyzję w ich sprawie podejmie Rada Miejska.

Objęte ochroną miejsca to przede wszystkim doliny rzeczne Neru i Olechówki oraz obszar użytku ekologicznego „Jeziorko Wiskitno", wraz z terenami przylegającymi do nich. Zabezpieczone przed niekontrolowaną zabudową zostaną także doliny mniejszych cieków wodnych na terenie całej Łodzi, m. in. Huty Jagodnica czy Józefowa.

Ostatnia dekada to konsekwentna polityka miejska zmierzająca do ochrony terenów zielonych oraz tych o wysokich walorach przyrodniczych. Po uchwaleniu wspomnianych planów odsetek powierzchni miasta objętej ich działaniem wyniesie 44,89%.

ZOBACZ TAKŻE