Politechnika Łódzka awansowała w rankingu uczelni Times Higher Education Impact Rankings

Politechnika Łódzka jako jedna z dwóch polskich uczelni awansowała w klasyfikacji ogólnej międzynarodowego rankingu szkół wyższych Times Higher Education Impact Rankings.

fot. ŁÓDŹ.PL
Politechnika Łódzka awansuje w rankingu uczelni

– W 2021 r. udanie zadebiutowaliśmy w tym rankingu, jednak ten rok przyniósł nam nadspodziewanie dobre wyniki. Politechnika Łódzka jako jedna z dwóch polskich uczelni awansowała w klasyfikacji ogólnej z przedziału 801–1000 do przedziału 601–800 i znalazła się tym samym w polskiej czołówce. Doceniam ten sukces, tym bardziej, że w porównaniu do ubiegłego roku o 300 zwiększyła się liczba ujętych w rankingu uczelni. Jest ich już 1406 – mówi prof. Krzysztof Jóźwik, rektor PŁ 

W metodologii rankingu uwzględniono zarówno tradycyjne wskaźniki tego rodzaju rankingów (badania i kształcenie), jak i czynniki dotyczące sposobu zarządzania uczelnią w aspekcie związanym z Celami Zrównoważonego Rozwoju 2030, agendą przyjętą przez Organizację Narodów Zjednoczonych, która określa 17 celów zrównoważonego rozwoju oraz związanych z nimi 169 zadań, które mają zostać osiągnięte przez świat do 2030 roku.

– Najwyższą ocenę PŁ otrzymała za działania na rzecz wzrostu gospodarczego i godnej pracy, zajmując 1. miejsce w kraju i plasując się w światowym TOP 200. Pierwsze miejsce w kraju PŁ zajęła także za współpracę podejmowaną na rzecz realizacji wszystkich zadań zrównoważonego rozwoju, plasując się jednocześnie w światowym TOP 300. W obu tych aspektach ocenianych w rankingu wykonaliśmy duży awans – zaznacza rektor Jóźwik.

ZOBACZ TAKŻE