Północna 23 po remoncie. Odnowione elewacje, 22 mieszkania, plac zabaw i nie tylko [ZDJĘCIA]

Zakończyła się modernizacja zespołu pięciu budynków na posesji przy ul. Północnej 23. Wszystkie przeszły gruntowną modernizację – mają odnowione elewacje, nowe instalacje elektryczne, teletechniczne i sanitarne oraz windy, a cała nieruchomość została podłączona do sieci centralnego ogrzewania.

Budynki przy Północnej 23 po modernizacji
Budynki przy Północnej 23 po modernizacji
21 zdjęć
Budynki przy Północnej 23 po modernizacji
Budynki przy Północnej 23 po modernizacji
Budynki przy Północnej 23 po modernizacji
Budynki przy Północnej 23 po modernizacji
Budynki przy Północnej 23 po modernizacji
ZOBACZ
ZDJĘCIA (21)

W kamienicy powstały 22 mieszkania komunalne, w tym dwa dla osób z niepełnosprawnościami. Są też dwa lokale usługowe, a także pomieszczenia dla placówki opiekuńczo-wychowawczej, Środowiskowego Domu Samopomocy, który zapewni wsparcie i opiekę dzienną dla seniorów cierpiących na choroby neurodegeneracyjne, oraz świetlicy podwórkowej.

Rewitalizacja objęła cały teren nieruchomości. Zlikwidowano bariery dla osób z niepełnosprawnościami, wymieniono nawierzchnię, urządzono strefę relaksu ze stolikami i ławkami. Dla najmłodszych powstał plac zabaw z dwiema huśtawkami, bujakiem sprężynowym i piaskownicą. Wysiano trawniki, posadzono liczne rośliny, w tym 11 drzew.

Wartość inwestycji wyniosła 13,3 mln zł.


Projekt pn. "Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi - obszar o powierzchni 32,5 ha ograniczony ulicami Zachodnią, Podrzeczną, Stary Rynek, Wolborską, Franciszkańską, Północną, Wschodnią, Rewolucji 1905 r., Próchnika wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic" realizowany w ramach umowy o dofinansowanie nr UDA-RPLD.06.03.03-10-0001/17-00 zawartej w dniu 29 sierpnia 2017 roku.

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

ZOBACZ TAKŻE