Przeciwdziałanie uzależnieniom. Edukacyjne warsztaty i gry miejskie dla dzieci

1 października rozpocznie się w cykl warsztatów i szkoleń, które mają przeciwdziałać alkoholizmowi. Spotkania adresowane są głównie do dzieci i młodzieży – mają być alternatywą dla ryzykownych zachowań.

fot. EnvatoElements
Rozpoczyna się cykl warsztatów i spotkań, które mają przeciwdziałać alkoholizmowi

Projekt skierowany jest do 60 dzieci w wieku 718 lat, podopiecznych Świetlicy Podwórkowej, Świetlicy Planetarium oraz ich rodzin i innych zainteresowanych mieszkańców Łodzi.

— Najważniejsze w projekcie jest zorganizowanie w ciekawy sposób czasu wolnego dzieciom i młodzieży. Zainteresowanie ich różnymi tematami i pokazanie, że można spędzać czas inaczej, niż pijąc alkohol — mówi Agata Kobylińska, koordynatorka projektu. 

Warsztaty kulinarne, gry miejskie i spotkania historyczne

W ramach spotkań odbędą się warsztaty: kulinarne – o sekretach kuchni łódzkiej oraz fotograficzne – budujące lokalną tożsamość i wiedzę na temat historii centrum Łodzi. Zaplanowane są także gry miejskie oraz warsztaty o historii łódzkich Żydów i ich kulturze. 

— Istotnym elementem programu będą także spotkania z terapeutą uzależnień, dzięki czemu mamy nadzieję, że wzrośnie wśród dzieci i młodzieży wiedza na temat szkodliwości używek — dodaje Agata Kobylińska. 

MIEJSCE WARSZTATÓW

Zajęcia będą odbywały się w plenerze lub w świetlicach: Świetlicy Planetarium przy ul. Pomorskiej 16 oraz w Świetlicy Podwórkowej przy ul. Pomorskiej 54.

Koszt realizacji projektu to 50 tys. zł. Pieniądze te pochodzą z tzw. kapslowego, czyli opłat, jakie każdy sprzedawca alkoholu wnosi na rzecz miasta na pokrycie programów przeciwdziałającym uzależnieniom i walkę ze skutkami spożycia alkoholu.

ZOBACZ TAKŻE