Przybywa torowiska do Konstantynowa Łódzkiego. Zaglądamy na plac budowy [ZDJĘCIA]

Trwa modernizacja linii tramwajowej z Łodzi do Konstantynowa Łódzkiego. Zaglądamy na plac budowy.

Konstantynowska w remoncie
Konstantynowska w remoncie
11 zdjęć
Konstantynowska w remoncie
Konstantynowska w remoncie
Konstantynowska w remoncie
Konstantynowska w remoncie
Konstantynowska w remoncie
ZOBACZ
ZDJĘCIA (11)

Linia tramwajowa łącząca Łódź i Konstantynów Łódzki jeszcze do niedawna była jedną z najstarszych w kraju – uruchomiono ją w 1910 r. Pod koniec funkcjonowania, wiosną 2019 r., jej stan techniczny zagrażał bezpieczeństwu pasażerów. Po wykrzywionych szynach nie dało się już jeździć. Od 2022 r. trwa modernizacja linii.

Wykonawca skupia się obecnie przede wszystkim na budowie trzech mostów nad rzeką Łódką – przy ul. Krakowskiej, ul. Krańcowej oraz w okolicy ul. Brus. Ponadto układane są płyty, a na nich montowane jest torowisko. Dobiega końca stawianie słupów sieci trakcyjnej w okolicach zajezdni, a także w stronę miasta. Robotnicy prowadzą również prace drogowe po północnej stronie na odcinku od ul. Lontowej do ul. Prochowej.

Komunikacyjne przedsięwzięcie

Przebudowa torowiska tramwajowego z Łodzi do Konstantynowa Łódzkiego to bardzo ważny projekt dla rozwoju komunikacji miejskiej. Obejmuje nie tylko modernizację torów i przystanków, ale również budowę nowych mostów i poprawę systemu sterowania ruchem. Nowe torowisko i trakcja mają powstać wzdłuż ul. Konstantynowskiej w Łodzi aż do pl. Wolności w Konstantynowie Łódzkim.  W sumie modernizacja obejmie 7 km, na które składają się dwa odcinki. Łódzka część ul. Konstantynowskiej – od ul. Krakowskiej do ul. Przygranicznej – oraz konstantynowska – od ul. Przygranicznej do pl. Wolności w Konstantynowie Łódzkim. Wzdłuż ul. Konstantynowskiej zasadzonych zostanie blisko 100 drzew, ponad 6 tys. krzewów i 900 traw i bylin. Wartość całej inwestycji to ok. 81 mln zł. Zadanie wykonają konsorcja KEMY i MPK-Łódź.


Projekt pn. "Kompleksowa modernizacja linii tramwajowej w ul. Konstantynowskiej na odcinku od pętli tramwajowej „Zdrowie” do granic miasta wraz z infrastrukturą towarzyszącą"
realizowany w ramach umowy o dofinansowanie nr UDA-RPLD.03.01.01-10-0002/21-00 zawartej w dniu 27 października 2021 roku. Projekt realizowany w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych.

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

ZOBACZ TAKŻE