Ranking Szkół Wyższych Perspektywy 2024. Politechnika Łódzka wysoko. A inne uczelnie?

W ogłoszonym na 2024 rok Rankingu Szkół Wyższych „Perspektywy” Politechnika Łódzka zajęła wysokie miejsce. Poza nią na liście znalazły się także inne uczelnie z Łodzi. Które miejsca zajęły? Sprawdź szczegóły!

Uniwersytet Łódzki aula
Które miejsca w Rankingu Szkół Wyższych Perspektywy 2024 zajęły uczelnie z Łodzi?
6 zdjęć
Uniwersytet Łódzki aula
Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
Uniwersytet Łódzki
Uniwersytet Medyczny w Łodzi
Politechnika Łódzka
ZOBACZ
ZDJĘCIA (6)

Ranking „Perspektywy” co roku prezentuje zestawienie uczelni z całej Polski. O tym, które miejsce zajmą szkoły wyższe, decydują różne czynniki. Pod uwagę bierze się prestiż szkoły, jej innowacyjność, efektywność i potencjał naukowy, warunki kształcenia, publikacje, fundusze oraz umiędzynarodowienie. Istotna jest również sytuacja absolwentów na rynku pracy.

W najnowszym rankingu pojawiły się cztery uczelnie z Łodzi. Na których miejscach? Żeby poznać szczegóły, kliknij któreś ze zdjęć powyżej.

ZOBACZ TAKŻE