Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych w Łodzi. Do kiedy składać dokumenty? [SZCZEGÓŁY]

Ósmoklasiści mogą nadal wybierać licea i technika, w których będą kontynuować naukę 1 września. Nabór zakończy się 21 maja.

Szkoła Podstawowa nr 169 w Łodzi
Szkoła Podstawowa nr 169 w Łodzi

Na rok szkolny 2024/2025 miasto przygotowało 4080 miejsc w pierwszych klasach szkół średnich. Każdy uczeń może ubiegać się o przyjęcie do tylu placówek, do ilu zechce. Co ważne, o przyjęciu do danej klasy nie decyduje kolejność zgłoszeń, a liczba uzyskanych punktów – maksymalnie można zdobyć ich 200.

Nabór jest prowadzony drogą elektroniczną. Na złożenie odpowiedniego wniosku w systemie kandydaci mają czas do 21 maja do godz. 12:00. 15 lipca uczniowie dowiedzą się, czy zostali przyjęci do wybranej klasy. Później muszą potwierdzić, że chcą się w niej uczyć i dostarczyć do placówki m.in. oryginał świadectwa oraz zaświadczenia o wynikach z egzaminu. Ostateczne listy przyjętych kandydatów licea, technika i szkoły branżowe I stopnia opublikują 19 lipca. 

Szczegóły: http://uml.lodz.pl/edukacja.

ZOBACZ TAKŻE