Remont Legionów. Torowisko na skrzyżowaniu z Gdańską połączone! [ZDJĘCIA]

Torowisko w ul. Gdańskiej ma już ciągłość z torami w ul. Legionów. Trwają finalne prace przy zalewaniu betonem skrzyżowania obydwu ulic. To ostatnie przygotowania do próbnego przejazdu tramwaju po ulicach Legionów i Gdańskiej, które będzie miało miejsce w drugiej połowie lutego, a finalnie do powrotu komunikacji tramwajowej MPK Łódź na tę trasę.

Torowisko na skrzyżowaniu ul. Gdańskiej i ul. Legionów
Torowisko na skrzyżowaniu ul. Gdańskiej i ul. Legionów
12 zdjęć
Torowisko na skrzyżowaniu ul. Gdańskiej i ul. Legionów
Torowisko na skrzyżowaniu ul. Gdańskiej i ul. Legionów
Torowisko na skrzyżowaniu ul. Gdańskiej i ul. Legionów
Torowisko na skrzyżowaniu ul. Gdańskiej i ul. Legionów
Torowisko na skrzyżowaniu ul. Gdańskiej i ul. Legionów
ZOBACZ
ZDJĘCIA (12)

Przypomnijmy. Wykonawca prowadzi prace związane z przygotowaniem do przywrócenia ruchu tramwajowego na ul. Zachodniej od poniedziałku, 12 lutego. Ruch samochodowy ma wrócić na dwie jezdnie z początkiem marca - po nitkach od strony chodników (te od strony torowiska pozostaną jeszcze wyłączone ze względu na budowę podwójnych przystanków tramwajowych).

Wykonawca realizuje również prace przy torowisku w kierunku ulicy Gdańskiej, gdzie przygotowywane jest ono do próbnego przejazdu tramwaju w drugiej połowie miesiąca. Tory ułożone są również do nieruchomości przy ul. Legionów 44. Wykonawca układa kolejne jego elementy w ul. Legionów aż do ul. Żeromskiego.

Równocześnie prowadzone są roboty związane z montażem rozjazdów, układaniem płyt i montażem szyn. Trwają również intensywne prace przy budowie krawężników i obrzeży. Robotników zobaczymy przy pracach brukarskich i porządkowych. Wykonawca pracuje też przy montażu sieci trakcyjnej.


Projekt pn. "Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi - obszar o powierzchni 32,5 ha ograniczony ulicami Zachodnią, Podrzeczną, Stary Rynek, Wolborską, Franciszkańską, Północną, Wschodnią, Rewolucji 1905 r., Próchnika wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic" realizowany w ramach umowy o dofinansowanie nr UDA-RPLD.06.03.03-10-0001/17-00 zawartej w dniu 29 sierpnia 2017 roku.

Projekt pn. "Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi - obszar o powierzchni 14 ha ograniczony ulicami Ogrodową. Gdańską, Legionów, Cmentarną wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic" realizowany w ramach umowy o dofinansowanie nr UDA-RPLD.06.03.03-10-0002/17-00 zawartej w dniu 27 października 2017 roku.

Projekt pn. "Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi - obszar o powierzchni 7,5 ha ograniczony ulicami Ogrodową, Zachodnią Legionów, Gdańską wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic" realizowany w ramach umowy o dofinansowanie nr UDA-RPLD.06.03.03-10-0003/17-00 zawartej w dniu 29 sierpnia 2017 roku.

Projekty współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

ZOBACZ TAKŻE