Remont Mielczarskiego. Zobacz, jak ulica zmienia się w woonerf [ZDJĘCIA]

Ulica Mielczarskiego zmienia się w zielony woonerf. Sprawdziliśmy, na jakim etapie zaawansowania są prowadzone tam prace.

remont ulicy
Ulica Mielczarskiego będzie woonerfem, fot. Stef Brajter
16 zdjęć
remont ulicy
remont ulicy
remont ulicy
remont ulicy
remont ulicy
ZOBACZ
ZDJĘCIA (16)

Inwestycja idzie zgodnie z planem. 60% prac już za wykonawcą. Przez najbliższe kilka tygodni zobaczymy drogowców przy budowie kanału technologicznego. Ponadto prowadzone są roboty przy instalacjach i zabezpieczana jest istniejąca sieci telekomunikacyjna mówi Olga Kassyańska, Zarząd Inwestycji Miejskich

Na placu budowy ekipy wykonawcy prowadzą prace przy korytowaniu pod jezdnię, trwa budowa miejsc postojowych, układane są sieci nawodnienia, prowadzone są roboty przy układaniu krawężników i obrzeży.

Mielczarskiego będzie woonerfem

Ul. Mielczarskiego zmienia się w podwórzec miejski, czyli miejsce przyjazne do życia i odpoczynku. Nadal będzie ulicą jednokierunkową, ale poza tym ruch zostanie uspokojony, pojawią się zieleńce i nowe meble miejskie. Znajdą się tu także kameralne place idealne do wypoczynku wśród zieleni. Nowa nawierzchnia ulicy zrobiona będzie z jasnych oraz ciemnych pasów płyt i kostki. Ponieważ przy ul. Mielczarskiego mieszka wiele osób, liczba miejsc postojowych zostanie niemal w pełni zachowana. Wygospodarowane zostaną 62 miejsca parkingowe, w tym 3 dla osób z niepełnosprawnościami. Pojawią się elementy małej architektury, m.in. poidełka, ławki, stojaki rowerowe czy kosze na odpady.

Zielone pasaże przy Mielczarskiego

W ramach inwestycji powstaną także dwa zielone pasaże. Pierwszy połączy ul. Mielczarskiego i Ogrody Karskiego – wyznaczony zostanie w miejscu dzikiej ścieżki wydeptanej przez mieszkańców pomiędzy budynkami przy ul. Mielczarskiego 33 i 35. Drugim pasażem będzie pieszo-rowerowe przebicie obok posesji przy ul. Mielczarskiego 25.

Wartość całej inwestycji (łącznie z pasażami) to 19 mln zł. Termin zakończenia – jesień 2023 r.

Woonerf to  przyjazna dla mieszkańców miast przestrzeń, korzystają z niej zarówno mieszkańcy, jak i turyści. Podwórce miejskie skupiają miejskie życie, poprawiają jego jakość, sprzyjają wypoczynkowi i integracji. Dlatego też woonerfy doceniono także w Polsce. W polskich miastach powstaje ich coraz więcej.


Projekt pn. "Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi - obszar o powierzchni 14 ha ograniczony ulicami Ogrodową. Gdańską, Legionów, Cmentarną wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic" realizowany w ramach umowy o dofinansowanie nr UDA-RPLD.06.03.03-10-0002/17-00 zawartej w dniu 27 października 2017 roku.

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

ZOBACZ TAKŻE