Remont Przybyszewskiego. Przejazd Przędzalnianą zostanie zamknięty [SZCZEGÓŁY]

Od soboty, 21 października, nie przejedziemy ul. Przędzalnianą przez ul. Przybyszewskiego. Rozpoczyna się kolejny etap przebudowy drogi.

Przybyszewskiego w remoncie
Przybyszewskiego w remoncie

Kompleksowa modernizacja ul. Przybyszewskiego trwa na trzech odcinkach drogi. Na inwestycji prowadzonej pomiędzy ul. Kilińskiego a al. Śmigłego-Rydza wykonawca planuje przystąpić do kolejnego etapu przebudowy. W tym celu od soboty, 21 października, zamknięty zostanie przejazd ul. Przędzalnianą przez
ul. Przybyszewskiego.

Jadąc do ul. Milionowej czy w stronę ul. Dąbrowskiego będzie można skorzystać z przejazdu sąsiednią ul. Łęczycką. Bez zmian natomiast pozostanie ruch po ul. Przybyszewskiego, gdzie docelowe wjazdy możliwe są tylko w jednym kierunku od ul. Kilińskiego w stronę al. Śmigłego-Rydza.


Projekt pn. "Program niskoemisyjnego transportu miejskiego – przebudowa linii tramwajowej w ul. Przybyszewskiego na odcinku od Placu Reymonta do posesji nr 42 wraz z budową węzła przesiadkowego i przebudową torowiska od wiaduktów Przybyszewskiego do ul. Lodowej" realizowany w ramach umowy o dofinansowanie nr UDA.RPLD.03.01.03-10-0001/19 zawartej w dniu 29 lipca 2021 roku.

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

ZOBACZ TAKŻE