Remont Wojska Polskiego. Najnowszy raport z inwestycji na Bałutach [ZDJĘCIA]

Do zakończenia zmierzają prace przy przebudowie ul. Wojska Polskiego, ważnej arterii Bałut. Zobacz najnowsze zdjęcia z przeprowadzanej modernizacji.

Remont Wojska Polskiego. Najnowszy raport z inwestycji na Bałutach
Remont Wojska Polskiego. Najnowszy raport z inwestycji na Bałutach
16 zdjęć
Remont Wojska Polskiego. Najnowszy raport z inwestycji na Bałutach
Remont Wojska Polskiego. Najnowszy raport z inwestycji na Bałutach
Remont Wojska Polskiego. Najnowszy raport z inwestycji na Bałutach
Remont Wojska Polskiego. Najnowszy raport z inwestycji na Bałutach
Remont Wojska Polskiego. Najnowszy raport z inwestycji na Bałutach
ZOBACZ
ZDJĘCIA (16)

– Na placu budowy prace toczą się całym frontem. Kontynuowane są roboty torowe,  powstają koryta pod konstrukcję chodników i ścieżek rowerowych, układane są obrzeża betonowe oraz warstwy konstrukcyjne chodników. Wykonawca prowadzi prace związane z budową kanalizacji ogólnospławnej i odwodnienia drogowo-torowego. Ponadto trwa wywieszanie osprzętu sieci trakcyjnej – mówi Agnieszka Kowalewska-Wójcik, dyrektor Zarządu Inwestycji Miejskich w Łodzi.

Wojska Polskiego niebawem

Po przebudowie ul. Wojska Polskiego zyska nowy układ drogowy i torowisko tramwajowe. Wzdłuż ulicy powstaną chodniki z wydzieloną drogą dla rowerów i parkingami. Zamontowane będzie nowe oświetlenie uliczne, a na przejściach dla pieszych i skrzyżowaniach – nowy system sygnalizacji świetlnej. Całości zmian dopełnią zmodernizowane przystanki tramwajowe i zatoki autobusowe z wysokimi peronami ułatwiającymi pasażerom wsiadanie do pojazdów. Ciąg komunikacyjny ozdobi 800 drzew (klonów, lip i dębów) oraz ponad 12 tys. krzewów i kwiatów.  

Ulica Wojska Polskiego ma być gotowa przed końcem 2023 r.

SONDA

Czekasz na otwarcie ul. Wojska Polskiego?

Projekt pn. "Budowa i przebudowa linii tramwajowej w ulicy Wojska Polskiego na odc. od ul. Franciszkańskiej do ul. Strykowskiej wraz z przebudową układu drogowego i niezbędnej infrastruktury oraz budową połączenia tramwajowego wzdłuż ul. Strykowskiej z przystankiem ŁKA Łódź-Marysin" realizowany w ramach umowy o dofinansowanie nr UDA-RPLD.03.01.02-10-0008/17-00 zawartej w dniu 10 lipca 2018 roku.

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

ZOBACZ TAKŻE