Remonty dróg na Widzewie. Przyjdź na spotkanie, zabierz głos i dowiedz się więcej [SZCZEGÓŁY]

Ulica Lodowa i ul. Przybyszewskiego to kolejne drogi na Widzewie, które zyskają nowe nawierzchnie i chodniki. Na temat remontów tych ulic będzie można porozmawiać na spotkaniu, które odbędzie się w poniedziałek, 15 lipca.

Przyjdź na spotkanie

Lodowa to ważna ulica na styku Widzewa i Zarzewa, przy której znajduje się cmentarz, tereny przemysłowe, ale też jest często uczęszczaną trasą na Dąbrowę i Chojny. Arterię wybudowano niegdyś z betonowych płyt, a następnie zalano asfaltem, co spowodowało liczne nierówności. Na ten rok zaplanowany został remont odcinka od ul. Przybyszewskiego do ul. Andrzejewskiej. O szczegółach prac i wszystkich ważnych kwestiach dotyczących zakresu robót będzie można porozmawiać na spotkaniu, które odbędzie się w Bibliotece Miejskiej przy ul. Bartoka 27, 15 lipca o godz. 17:00.

Ponadto tematem spotkania będzie drugi zaplanowany w tym rejonie remont drogi. Nowa nawierzchnia pojawi się na ul. Przybyszewskiego. To już ostatni odcinek tej ulicy, na której brakuje nowego asfaltu. Prace przeprowadzone zostaną w tym roku na północnej jezdni od ul. Augustów do ronda Sybiraków, co uzupełni zeszłoroczne remonty przeprowadzone na południowej jezdni oraz odcinku do al. Książąt Polskich i dalej na ul. Zakładowej.

ZOBACZ TAKŻE