Remonty w ośmiu łódzkich szkołach na finiszu. Zostało tylko ich wyposażenie [WIDEO]

Nowoczesne pracownie, profesjonalnie wyposażone sale lekcyjne i udogodnienia dla uczniów z niepełnosprawnościami. W tym roku miasto zakończy remonty w ośmiu łódzkich szkołach – pięciu podstawowych i trzech średnich. Wszystkie budynki przeszły generalną modernizację pomieszczeń, dziś pracownie są w pełni przystosowane do nowoczesnego nauczania.

8 zdjęć
ZOBACZ
ZDJĘCIA (8)

Podstawówki objęte modernizacją to szkoły numer: 5, 36, 111, 173 i 175. W budynkach naprawiono tynki i posadzki, przebudowano sale gimnastyczne, wymieniono część okien i drzwi, rozbudowano sieć elektryczną i oświetlenie. Całość pomalowano farbami o żywych kolorach.

Łazienki dostosowano do potrzeb uczniów niepełnosprawnych, także z myślą o nich zbudowano pochylnie przy wejściach i na klatkach schodowych.

- Pandemia wstrzymała zakup niektórych elementów wyposażenia. Ale jesteśmy na ostatniej prostej. Przed nami ogłoszenie przetargów na zakup profesjonalnego sprzętu. W ciągu najbliższych kilku tygodni będziemy prowadzić roboty wykończeniowe i doposażenie placówek - mówi Olga Kassyańska, Zarząd Inwestycji Miejskich

Remonty w szkołach średnich

Szkoły ponadpodstawowe, które przeszły modernizacje, to Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych, Zespół Szkół Zawodowych Specjalnych Nr 2 i Technikum Nr 3.

W nich również odnowiono wnętrza, przebudowano pracownie i pozostałe pomieszczenia. Trwają już dostawy sprzętu komputerowego i elektronicznego, wkrótce przyjadą meble, narzędzia i pozostałe urządzenia. Duże zmiany nastąpiły zwłaszcza w pracowniach warsztatowych, które nie tylko odnowiono, ale też wyposażono w najnowocześniejsze maszyny, sprzęt laboratoryjny i komplet niezbędnych instalacji.

Dodatkowo w ZSZS Nr 2 powstanie pracownia gastronomiczna, której kompletne wyposażenie planowane jest na maj.


Projekt pn. "Program edukacji ogólnej – Szkoła Podstawowa Nr 5 w Łodzi" realizowany w ramach umowy o dofinansowanie nr UDA-RPLD.07.04.05-10-0006/18-00 zawartej w dniu 5 marca 2019 roku.
Projekt pn. "Program edukacji ogólnej – Szkoła Podstawowa Nr 36 w Łodzi" realizowany w ramach umowy o dofinansowanie nr UDA-RPLD.07.04.05-10-0001/18-00 zawartej w dniu 7 marca 2019 roku.
Projekt pn. "Program edukacji ogólnej – Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 111 w Łodzi" realizowany w ramach umowy o dofinansowanie nr UDA-RPLD.07.04.05-10-0002/18-00 zawartej w dniu 7 marca 2019 roku.
Projekt pn. "Program edukacji ogólnej – Szkoła Podstawowa Nr 173 w Łodzi" realizowany w ramach umowy o dofinansowanie nr UDA-RPLD.07.04.05-10-0004/18-00 zawartej w dniu 5 kwietnia 2019 roku.
Projekt pn. "Program edukacji ogólnej – Szkoła Podstawowa Nr 175 w Łodzi" realizowany w ramach umowy o dofinansowanie nr UDA-RPLD.07.04.05-10-0003/18-00 zawartej w dniu 5 kwietnia 2019 roku.

Projekt pn. "Program kształcenia zawodowego i ustawicznego – Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych w Łodzi" realizowany w ramach umowy o dofinansowanie nr UDA-RPLD.07.04.04-10-0003/18 zawartej w dniu 5 marca 2019 roku.
Projekt pn. "Program kształcenia zawodowego i ustawicznego – Zespół Szkół Zawodowych Specjalnych Nr 2 w Łodzi" realizowany w ramach umowy o dofinansowanie nr UDA-RPLD.07.04.04-10-0006/18 zawartej w dniu 5 marca 2019 roku.
Projekt pn. "Program kształcenia zawodowego i ustawicznego – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Łodzi (od 01.09.2018 r. Technikum nr 3)" realizowany w ramach umowy o dofinansowanie nr UDA-RPLD.07.04.04-10-0002/18 zawartej w dniu 5 marca 2019 roku.

Projekty współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

ZOBACZ TAKŻE