Rewitalizacja. Kamienica przy Sienkiewicza 22 odzyska blask. Jak idą prace? [ZDJĘCIA]

W Nowym Centrum Łodzi kolejna kamienica odzyska dawne piękno. Modernizacja nieruchomości przy ul. Sienkiewicza 22 to kolejny etap Rewitalizacji Obszarowej Centrum Łodzi. Prace trwają tam w trzech budynkach należących do posesji.

Kamienica przy Sienkiewicza 22 odzyska blask
Kamienica przy Sienkiewicza 22 odzyska blask, fot. LODZ.PL
17 zdjęć
Kamienica przy Sienkiewicza 22 odzyska blask
Kamienica przy Sienkiewicza 22 odzyska blask
Kamienica przy Sienkiewicza 22 odzyska blask
Kamienica przy Sienkiewicza 22 odzyska blask
Kamienica przy Sienkiewicza 22 odzyska blask
ZOBACZ
ZDJĘCIA (17)

– To kolejna miejska inwestycja przy ul. Sienkiewicza. Wcześniej odnowiono budynki pod numerami 18, 20, 56 i 79. W dawnej fabryce Wigencja przy ul. Sienkiewicza 75/77 działa już Teatr Pinokio. Na finiszu jest generalna przebudowa siedziby Komendy Miejskiej Policji. W tym roku do tego zestawu dołączy kompleks budynków pod numerem 22 – mówi Agnieszka Kowalewska-Wójcik, dyrektorka Zarządu Inwestycji Miejskich. 

Kamienica jak nowa

W budynku frontowym wykonywane są roboty przy stropach – rozbierane są stare i montowane nowe. W najbliższym czasie zostaną skute tynki na elewacji frontowej i w oficynie, rozpoczną się też roboty murowe i betonowanie posadzek. W pozostałych budynkach ekipy realizują prace konstrukcyjne dachów, płyt balkonowych i klatki schodowej. Później rozpocznie się kładzenie tynków i montaż stolarki okiennej. Ponadto trwa wykonywanie tynków i nadproży oraz montaż stolarki okiennej. Cały czas remontowana jest również elewacja od strony sąsiedniej kamienicy przy ul. Sienkiewicza 24. Trwają przygotowania do wykonania płyt balkonowych i elewacji od strony oficyny. Na terenie należącym do posesji trwa montaż instalacji wodno-kanalizacyjnej i elektrycznej. W najbliższym czasie rozpoczną się też prace przy konstrukcji studni na przyłączu kanalizacji deszczowej.

Jak zmieni się budynek?

Budynek zmieni swoją dotychczasową funkcję mieszkalną na usługową. Na parterze powstanie świetlica – Centrum Aktywności Lokalnej. Podwórko będzie odnowione, wymieniona zostanie nawierzchnia, pojawią się miejsca postojowe dla rowerów, ławki, kosze na śmieci i zielone przestrzenie. 

Wzdłuż jednej ze ścian zasadzone zostaną rośliny pnące. W budynku powstanie 37 lokali biurowych, pięć lokali usługowych i Centrum Aktywności Lokalnej. 

Budynek przy ul. Sienkiewicza 22 powstał przed 1890 r. Prawdopodobnie zbudowany został przez Dawida Friszmana. W 1890 r. kamienicę rozbudowano od frontu (o część z bramą) oraz dobudowano kondygnację mieszkalną i wysokie poddasze. W 1894 r. Dawid Friszman rozbudował prawą oficynę z przeznaczeniem na tkalnię. Kamienica w stanie prawie niezmienionym przetrwała do dziś, jednak w latach 40., ze względu na znaczne zniszczenie elewacji frontowej, pozbawiono ją balkonów i wykuszów oraz całkowicie zlikwidowano wystrój elewacji. Kilka lat przed wybuchem II wojny światowej teren nieruchomości został podzielony. Część działki bez zabudowy uzyskał Majer Rozenblat, a właścicielami pozostałej części z podstawowymi budynkami byli Izrael Fraiman z żoną, a po wojnie jego córki – Janina i Rachela Fraiman.


Projekt pn. "Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi - Projekt 2" realizowany w ramach umowy o dofinansowanie nr UDA-RPLD.06.03.01-10-0003/17-00 zawartej w dniu 29 sierpnia 2017 roku. Projekt jest realizowany w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych.

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

ZOBACZ TAKŻE